Bilgi

Dinen ve Kanunen Çocuğa İsim Verme Hakkı Kimindir?


Kanunen Çocuğa İsim Verme Hakkı Kimindir?

Kanunen çocuğa isim verme hakkı anne ve babaya aittir. Bu medeni kanunda açıkça belirtilmiştir.

Medenin Kanun Madde 339’a göre “Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar. Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terkedemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz. Çocuğun adını ana ve babası koyar.”

Dinen Çocuğa İsim Verme Hakkı Kimindir?

Dinen çocuğa isim verme görevi ve hakkı babaya aittir. Kur’an’ı Kerim’de (Ahzab Suresi, 5) çocukları babalarıyla anmamızı emretmektedir. Çocuğa isim vermede baba ve anne aralarında konuşurak karar vermelidirler. Doğru olanda budur. İstişare ile ve babanın yönetimiyle isim konulması tavsiye edilir. Dinen tartışılırsa babanın verdiği isim geçerlidir.  Ancak her durumda karşılıklı saygı çerçevesinde ortak hareket edilerek karar verilmelidir.

Çocuğa ne zaman isim verilir? Sünen sahiplerinin Semure radıyallahu anh’dan yaptıkları rivayete göre; Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Her doğan çocuk akikası karşılığında rehindir. Yedinci gününde akikası kesilir, adı konulur ve başı traş edilir.

“Şüphesiz ki sizler kıyamet günü isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. O halde isimlerinizi güzel koyunuz.” (Ebu Davud)

“Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Ahzab Suresi, 5)

Kaynak: 

  • http://www.fetvameclisi.com/fetva-dinimize-gore-cocuga-kim-isim-verir-27692.html
  • http://www.islamkultur.com/sorularla-cevabi-384.html
  • http://www.kuranmeali.org/33/ahzab_suresi/5.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
  • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf
  • http://www.muslumananneler.net/2014/08/cocuga-isim-koymakla-ilgili-hukumler.html#.WIZklFWLSUk
Yorum Yapınız!

Yorum Bırakın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top