Bilgi

5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’nin Arka Yüzünde Hangi İsimler Bulunuyor?


5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’nin Arka Yüzünde Hangi İsimler Bulunuyor?

Türk lirası (sembolü: ₺; ISO 4217 kodu: TRY), Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kullanılan para birimidir. Türk lirasının alt birimi kuruştur. Türkiye’de kâğıt para basma yetkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına aittir. Paradaki 0 (sıfır) sayısını azaltmak amacıyla 31 Ocak 2005’te geçici olarak tedavülden kaldırılmış ve yerine Yeni Türk lirası kullanılmaya başlanmıştır. YTL’den TL’ye geçişin tamamlanması nedeniyle 1 Ocak 2009 tarihinde yeniden tedavüle girmiştir. Fakat 2009’da tedavüle giren paralarda YTL’de olduğu gibi 6 sıfır bulunmamaktadır. YTL’nin alt birimi Yeni Kuruş’tur.

5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’nin Arka Yüzünde Hangi İsimler Bulunuyor?

 • 5 ₺’nin arkasında Ordinaryus Profesör Aydın Sayılı’nın resmi yer almaktadır.
 • 10 ₺’nin arkasında Prof. Dr. Cahit Arf’ın resmi bulunmaktadır.
 • 20 ₺’nin arkasında Mimar Kemalettin’in resmi yer almaktadır.
 • 50 ₺’nin arkasında Fatma Aliye’nin resmi yer almaktadır.
 • 100 ₺’nin arkasında Itri’nin resmi yer almaktadır.
 • 200 ₺’nin arkasında Yunus Emre’nin resmi yer almaktadır.

Bugüne kadar Türk lirasının önyüzünde sadece Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün resimleri bulunmuştur. İsmet İnönü’nün resmi sadece cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde (1938-1950) Türk lirasının ön yüzünde yer almıştır. Bunun nedeni ise Osmanlı döneminden beri bir gelenek halini almış ve Osmanlı harici pek çok devlet tarafından da kullanılan bir yöntem olan paranın ön yüzüne o zamanki devlet başının resmini koymaktır. Bu gelenek 30 Aralık 1925’te kabul edilen 701 sayılı “Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun”’la resmileşmiştir. Bu yüzden Cumhurbaşkanı olduğu süre içinde İsmet İnönü’nün resmi paranın ön yüzünde kullanılmıştır. Fakat bu kanun 1952’de Adnan Menderes’in başkanlık yaptığı hükûmet tarafından değiştirilmiş ve Türk Lira’sının üstünde o zamanki devlet başının değil sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunması kararı alınmıştır. Bu yüzden Türk Lirası’nın önünde resimleri kullanılan tek devlet büyükleri Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmuştur.

5 YTL’nin Arka Yüzünde Kim Bulunuyor?

Prof. Dr. Aydın Sayılı Türkiye’de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlamış bilim adamıdır. Ordinaryüs Profesör Doktor unvanı taşır. 1942 yılında Harvard Üniversitesi’nde bilim tarihi alanında doktorasını tamamlamış olan Sayılı, dünyada bilim tarihi alanında bilinen ilk doktora derecesinin sahibidir. 5 Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde portresi bulunur. Portrenin sol tarafındaki alanda DNA ve atom sembolleri, güneş sistemi ve el figürleri bulunmaktadır.

10 YTL’nin Arka Yüzünde Kim Bulunuyor?

Prof. Dr. Cahit Arf ünlü matematikçi ve bilim insanıdır. Cahit Arf, cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmıştır. Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin Arf değişmezi ve Arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaların yanı sıra “Hasse-Arf Teoremi” adı ile anılan teoremi matematik bilimine kazandırmıştır. 10 Türk Lirası üzerinde Arf’ın sureti yer almaktadır.

20 YTL’nin Arka Yüzünde Kim Bulunuyor?

Mimar Ahmed Kemaleddin 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınan ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımı‘nın önde gelen isimlerinden birisidir. 1910’ların başından ölümüne kadar yoğun bir tempoda çalışarak, hem Türkiye’de, yoğunluklu olarak da İstanbul’da, hem de yurtdışında eserler verdi ve mimari çalışmalarında bulundu. Mescid-i Aksa’nın restorasyonu çalışmaları için bir süre için Kudüs’te kaldı ve Türkiye’ye dönüşünde yeni başkent Ankara’da kurulan yeni yapılar üzerinde yoğunlaştı. 1 Ocak 2009’dan itibaren dolaşıma girmiş olan 20 Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde, Mimar Kemaleddin’in bir portresi ile başlıca yapıtlarından biri olan “Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası” yer almaktadır.

50 YTL’nin Arka Yüzünde Kim Bulunuyor?

+

Fatma Aliye Topuz (Fatma Aliye Hanım) Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak tanınır. Zafer Hanım’ın 1877 yılında yayımladığı Aşk-ı Vatan adlı bir roman mevcutsa da yazarın tek romanı olduğu için Zafer Hanım değil, beş roman yayımlayan Fatma Aliye Hanım ilk kadın romancı ünvanını almıştı. 50 Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde portresi bulunmaktadır.

100 YTL’nin Arka Yüzünde Kim Bulunuyor?

Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Türk bestekâr olup asıl adı Mustafa, takma adı ise Itrî’ydi. Çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için bu mahlası almış olduğu söylenir. Ustaları arasında Hâfız Post, Nasrullah Vakıf Halhali, Kasımpaşalı Koca Osman Efendi, Derviş Ömer Efendi gibi, 17. yüzyıl bestecileri vardır. Çağının kaynakları mevlevi olduğunu göstermektedir. Mevlevi mukabelesinde okunan bir Segah ayin bestelemiş olduğundan bu rivayetlerde haklılık payı olabileceği düşünülmektedir. Hayatı boyunca birçok padişah ve devlet adamından himaye görmüş olup, bunlardan en önemlileri IV. Mehmet ve Gazi Giray Han’dır. Devlet adamlarına yakınlığı nedeniyle bir dönem esirciler kethüdalığı yapmış, sarayda da musiki dersleri vermiştir. Itrî’nin portresi 100 TL’lık banknotların arka yüzünde yer almaktadır.

200 YTL’nin Arka Yüzünde Kim Bulunuyor?

Yunus Emre, Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairidir. Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus Emre, Ahmed Yesevî ile başlayan tekke şiiri geleneğini özgün bir söyleyişle Anadolu’da yeniden ortaya koymuştur. Yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkileyen Yunus Emre, tasavvufla beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah’la olan ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele aldı. Çağının düşünüş biçimini ve kültürünü konuşulan dille, yalın, akıcı bir söyleyişle dile getirdi. Yunus Emre’nin şiirleri daha söylenip yazıldığı tarihten itibaren ezberlenip okunmaya başlayarak, 14. yüzyıldan itibaren abdallar ve dervişler vasıtasıyla Osmanlı fetihlerine paralel şekilde bütün Anadolu ve Rumeli coğrafyasına yayıldı. Şiirleri aynı zamanda asırlardan beri Anadolu’da ve Rumeli’de faaliyet gösteren tarikatların ortak düşüncesi ve sesi haline gelerek, Alevi-Bektaşi edebiyatı ile Melami-Hamzavi edebiyatını meydana getiren halk edebiyatının kaynağı oldu. Yunus Emre 20. yüzyılda yeniden dikkat çekti ve yansıttığı insan sevgisi bakımından yeni bir gözle değerlendirildi. 1991 yılı, UNESCO tarafından Yunus Emre’nin doğumunun 750. yılı olarak anılmıştır. Yunus Emre’nin portresi 200 TL’lık banknotların arka yüzünde yer almaktadır.

3 Yorum

3 Yorum

 1. Melekuume

  6 Mayıs 2018 at 17:48

  Tşk

 2. mc soldier

  21 Mayıs 2018 at 16:51

  çok işime yaradı saolun

 3. ozicik

  3 Mart 2019 at 19:15

  çok işime yaradı tşk

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı