Bilgi

Alternatif Tıp Nedir? Yöntemleri Nelerdir? Alternatif Tıp Güvenli Midir?


Alternatif tıp; tedavi yaptığı ileri sürülen; ancak bu etkileri bilimsel metotlarla kanıtlanamayan geleneksel veya güncel tıbbi uygulamalara verilen isimdir. Sentetik ilaçlarla meydana gelebilen yan etkilerin yol açtığı ciddi sağlık sorunları, bazı kronik rahatsızlıkların kesin sonuç alıcı tedavisinin olmayışı ya da hasta için uzun, rahatsızlık verici oluşu ve getirdiği ekonomik yük, kökü 1960’lı yıllara kadar giden alternatif arayışları ve doğala dönüş söylemleri alternatif tıp uygulamalarının popüler hale gelmesine katkıda bulunmuştur.

Alternatif tıp’a yönelten bazı motive edici faktörler şöyle sıralanabilir;

 • Psikolojik (plasebo, inanma, ön yargı), sosyolojik ve kültürel nedenler.
 • Halkın genelinde bilimsel literatürü anlama seviyesinin düşüklüğü.
 • New Age mistisizmiyle ilişkili olarak artan bilim karşıtlığı.
 • Sosyal çözümsüzlüklerin karşılığı olarak komplo teorilerine inanmak.
 • Bilimsel biyomedikal metodlardan hoşnutsuzluk.

Alternatif Tıbbın Daha Güvenilir ve Etkili Olması İçin;

 • Uygulanacak tedavi yöntemi bilimin temel ölçülerine dayanmalıdır.
 • Alternatif tıp klinik çalışmalar sonucunda güvenilir olduğu ispatlanmalıdır.
 • Alternatif tıbbı suistimal eden kişiler tespit edilmelidir.
 • Alternatif tıp alanında çalışan kişilerin vasıflı olması gerekmektedir.

Alternatif tıp uygulamalarının selektif, denetimli, test edilebilir ve ölçümlenebilir olmayışı sonuçlarıyla ilgili kötüye kullanım, abartı ve şarlatanlık gibi endişelerin ortaya çıkmasına neden olur. Hastaların inanç ve umutlarını para ve itibar kazanma amacıyla sömüren, kimi doktor unvanlı ve bilim dilini kullanan, ancak her hastalığa mutlaka kendi ürünleri ile ilgili tedaviler öneren geniş bir ticari yapı bu endişeleri desteklemektedir. Bir diğer endişe kaynağı uygulayıcıların sahip olduğu eğitim, bilgi düzeyleri ve deneyim yeterlilikleridir. Hastalıkların sebebi (etiyoloji) ve tedavi yöntemleri, bu yöntemlerin üstünlükleri, yeterlilikleri veya yetersizlikleri konusunda eğitimli olmayan kişilerin hastalara doğru tedaviler ve öneriler sunması imkansızdır. Bazı ülkelerde alternatif tıp eğitimi tıp fakültelerinde bir tıp branşı olarak verilmekte, öğrencilerin bu yöntemlerle ilgili bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

Bitkisel ve hayvansal kaynaklı her doğal ürünün mutlak surette olumlu etkide bulunacağı şeklinde halk arasında yaygın olan görüşün tümüyle doğru olmadığı, bitkilerin içeriğindeki kimi maddelerin hastalığa olumsuz etkide bulunabildiği, ilaçlarla etkileşime girerek zarar verebileceği de belirtilmektedir. Bitkinin doğrudan toksik etkileri, alerjik reaksiyonlar, kontaminasyona bağlı etkiler, ilaç ve diğer bitkilerle olan etkileşimlerlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Etkileri laboratuvar ortamında araştırılmadığında kullanılan bitkilerin insan sağlığına ciddi zarar verebileceğine ilişkin örneklerden birisi “Aristolochia fangchi” denilen bitkiyi içeren kilo kaybettirici bitkisel bir ürünün 43 hastada son evrede böbrek hastalığına yol açtığı, karsinojen olduğu, sarımsak (garlic), mabedağacı (Gingko biloba) ve ginsengin ameliyat boyunca kanama riskini arttırabildiği tespit edilmiştir.

Alternatif tıp uygulamaları yoğun tartışmalara konu olmuştur. Alternatif tıp terimi konvansiyonel, bilimsel ve kurumsal tıp dışındaki tüm uygulamaları içeren bir başlık olmakla birlikte uygulamaların genişliği ve çeşitliliği söz konusu uygulamaların ayrı ayrı değerlendirme ve araştırılmasını gerektirmektedir. Bunlardan örneğin Akupunktur gibi bazı uygulamaların etkinliği ve bazı hastalıklarda uygulanabilirliği tıp çevrelerince kabul görmeye başlamıştır.

Tarihi/Kadim Alternatif Tıp Yöntemleri

 • Ayurveda
 • Akupunktur
 • Geleneksel Anadolu Halk Hekimliği
 • Geleneksel Çin Tıbbı
 • Bitkisel tıp (Herbalism, Fitoterapi)
 • Hipertermi
 • Siddha
 • Unani
 • Geleneksel Moğol Tıbbı
 • Çigong
 • Tui Na
 • Yoga
 • Hacamat
 • Sülük Tedavisi

Güncel Alternatif Tıp Yöntemleri

 • Ortomoleküler Tıp
 • Ozon terapisi (Oksijen, Oksijenasyon vs.)
 • Detoksifikasyon Terapisi
 • Aromaterapi
 • Şelasyon Terapisi
 • Homeopati
 • Kiropraktik
 • Osteopati
 • Diyet Takviyesi
 • Masaj
 • Reiki (Biyoenerji (Parapsikoloji), Terapötik Dokunuş)
 • Johrei
 • Manyetik Terapi
 • Ses Enerjisi Terapisi
 • Işık Terapisi
 • Aleksandr Tekniği
 • Refleksoloji
 • Feldenkrais Metodu
 • Craniosakral Terapi
 • Rolfing
 • Nöral Terapi
 • Hipnoz
 • Hipertermi (Beden Isıtma.)
 • Hidrazyne Sülfat
 • Buğday Şırası

Kaynak: Wikipedia

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı