Bilgi

Atina Okulu Tablosunda Kimler Yer Alıyor?


Atina Okulu, İtalyan ressam Raffaello Sanzio tarafından 1509-1511 yılları arasında yapılmış fresktir. Freskler; ıslak kireç sıva üstüne, ezildikten sonra su ya da su ve kireç bileşimi bir bağlayıcı ile karıştırılan pigmentlerle yapılan resimdir.

Atina Okulunda ana konu felsefe ve astrolojiyi ilahiyat ile bağdaştırmaktır. Fresk Vatikan’da Stanza della Segnatura’da bulunmaktadır. Raffaello, ilk çağın anıtsal mimarisi içinde bir yanda idealist Platon’u öte yanda realist Aristo’yu resimlemiştir. Felsefi inançlarına paralel olarak Platon göğü, Aristo yeri gösterir. Ayrıca resimde Öklid’den, Diyojen’e kadar pek çok ilk çağ filozofu ve matematikçisi de yer almıştır. Mekâna yerleştirilen ana figürlerden olan Platon ve Aristo’nun etrafında bulunan diğer filozof ve bilim adamlarıyla kalabalık bir görünüm izlenmektedir. Platon figürü için uzun sakallarıyla Leonardo da Vinci, ön plandaki basamaklardan birinde kolunu mermer bir bloğa dayayarak oturmuş matematikçi Heraklitos için ise Michelangelo modellik yapmıştır. Raffaello’nun kendisi ise basamakların altında en sağda resmin dışına bakmaktadır.

Raffaello “Atina ekolü” ismi verilen freskinde sıklıkla Antik Yunan‘ı kendine rehber edinen iki adet kimliğe sahip çok sayıda kişilik yerleştirmiştir. Bu sayede merkezde duran yaşlı adam aynı anda hem Platon hem de Ressam olan Leonardo Da Vinci’dir.

Eskiler ekolü adlı freskte ilk olarak göze çarpan, eğilmiş bir vaziyette geometrik figürler çizen kişi aynı zamanda hem Yunan matematikçi Eukleides hem de kendisinin arkadaşı olan mimar Bramante‘dir.

Rönesansın sanatçıları,sanatları,edebi birikimi ve pozitif bilimleri restore etme çalışmalarında onların bakış açılarına göre antik Yunan şehirlerinin tanıtmak bakımından en iyi olduğu “düşüncenin altın çağı”na başvurmaktadır. Bu fresk günümüzde Vatikan’da Stanza della Segnatura’da bulunmaktadır.

1– Kıbrıslı Zenon 2– Epikür Büyük olasılıkla, Rönesans dönemindeki tipik bir figür olarak iki filozof resmi– “Ağlayan” filozof Heraklitos ve “gülen” filozof Demokritos. 3– bilinmeyen (Raffaello olduğu düşünülen) 4– Boethius veya Anaksimandros veya Empedokles? 5– Averroes (İbn Rüşd) 6– Pisagor 7– Alcibiades veya Büyük İskender? 8– Antisthenes or Xenophon or Timon? 9– Raphael, Aşk’ın kişileştirilmesi olarak Fornarina veya Francesco Maria della Rovere? 10– Aeschines veya Xenophon? 11– Parmenides? (Leonardo da Vinci) 12– Sokrates 13– Heraklitos (Michelangelo) 14– Platon (Leonardo da Vinci) 15– Aristoteles (Giuliano da Sangallo) 16– Diyojen 17– Plotinus (Donatello?) 18– Öğrencileriyle Öklid veya Arşimet (Bramante?) 19– Strabon veya Zoroaster? (Baldassare Castiglione) 20– Batlamyus? R– Apelles (Raphael) 21– Protogenes (Il Sodoma, Perugino veya Timoteo Viti)

Resimdeki, Platon ve Aristo gibi, bazı filozofların kimlikleri bellidir. Bunun ötesinde, Raffaello figürlerinin kimlikleri her zaman varsayımsaldır. Konuyu komplike bir hale getirmek için, Vasari’ nin çabalarından itibaren bazıları birden fazla kimlik almıştır, sadece antik değil aynı zamanda Raffaello’ nun çağdaşı olan figürlerdir.

Luitpold Dussler, kimlikleri kesin olarak belirlenebilenler ile birlikte bazılarını sayar: Platon, Aristoteles, Sokrates, Pisagor, Öklit, Ptolemaus, Zoroaster, Raffaello, Sodoma and Diyojen. Diğer kimlikleri “tahmin düzeyi yüksek veya düşük” olarak düzenler.

Kaynak: http://www.wiki-zero.com

1 Yorum

1 Yorum

  1. Merve

    10 Ağustos 2018 at 22:22

    9-Hypathia olması gerekmiyor mu? Yanlış biliyor olabilirim

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı