Bilgi

Atmosferde Bulunan Gazlar ve Özellikleri


Atmosferdeki gazların % 78‟ini azot, % 21‟ini ise oksijen ve %1‟lik bölümü ise karbondioksit, neon, helyum, kripton, argon, ksenon, hidrojen gibi gazlar oluşturmaktadır. Atmosferde bulunan gazlar temel olarak reaksiyona giren gazlar ve reaksiyona girmeyen gazlar olarak iki bölümde incelenebilir.

Reaksiyona giren gazların, yaptıkları reaksiyonlar dünyada hayatın devamlılığı için gereklidir. Fakat diğer gazlarla reaksiyona girmeleri durumunda ise dünyadaki hayatı yok edecek bileşikler meydana getirebilmektedirler. Örnek olarak atmosferdeki azot ve argon pasif gazlar olarak bilinmektedir. Eğer bu gazlar oksijen gibi reaksiyona giren bir gazla birlikte reaksiyona girselerdi bugün denizler ve okyanuslar nitrik asit hâline gelir ve dünyadaki yaşam sona ererdi. Diğer taraftan oksijenin, organik bileşikler, atomlar ve kayalar ile yaptığı reaksiyonlar sonucu su ve karbondioksit gibi dünyadaki yaşamın temelini oluşturan molekülleri meydana getirirler.

atmosfer gazları

Atmosferdeki gazların oranları da dünyadaki yaşam açısından çok önemli bir faktördür. Örnek olarak oksijen, atmosferde % 21 gibi bir orandan daha fazla olsaydı diğer gazlarla yaptığı reaksiyonlardan dolayı yangınlar artacak, kayalar ve metallerde daha fazla aşınmalar meydana gelecekti. Bundan dolayı yeryüzünde hızlı bir şekilde aşınma ve erimeler sonucu canlı yaşam için büyük bir tehdit altında kalacaktı.

Tam tersi olarak oksijen miktarı daha az olsaydı solunum zorlaşacak ve ozon gazı üretimi daha az olacaktı. Ozon gazındaki bu azalmadan dolayı güneşten gelen zararlı ışınlar, atmosferden rahatlıkla geçip dünyadaki hayatı tehdit edecekti. Ozon gazındaki fazlalık ise güneş ısısının dünyaya ulaşmasını engelleyip dondurucu soğukların meydana gelmesine ve hayatın sona ermesine neden olacaktı.

Atmosferde hayati öneme sahip diğer gazlardan bir tanesi de karbondioksit gazıdır. Karbondioksit miktarının normal miktarından az olması durumunda dünyadaki bitkilerin miktarı azalacak ve canlılar beslenme sıkıntısıyla karşılaşacaktı. Denizlerdeki bikarbonat azalacak miktarı azalacak ve asit oranı artacaktı. Ayrıca bir sera etkisi görevi üstlenen karbondioksit gazının azlığından dolayı atmosferin ısıya karşı olan şeffaflığı artacaktı. Böylece iklim daha soğuk olacaktı. Atmosferdeki karbondioksit miktarının artması sonucu ise anakaraların kimyasal olarak aşınmasını hızlanacak, denizlerde bikarbonat miktarı artacak ve bazik olarak bir artış görülecekti. Diğer taraftan sera etkisi artacağından dünyanın yüzey ısısı yükselecek ve hayat yok olacaktı.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı