Bilgi

Azotlu Organik Bazlar (Pürin ve Pirimidin) Nedir? Farkları Nelerdir?


Pürinler ve Pirimidinler, vücudun bir dizi özelleşmiş görevler için kullandığı biyokimyasal bileşiklerdir. Kısaca tanımlamak gerekirse; nükleik asitlerde, ayrıca bazı koenzimler ile vitaminlerde bulunan azotlu organik bazların genel adıdır. Her iki yapı -bazen- nükleobaz (nükleotit bazları) olarak ifade edilir. Pürinler ve Pirimidin azotlu bazlar Deoksiribonükleotitler (DNA) ve Ribonükleotitlerin (RNA) içinde yer alarak hücrelerdeki genetik bilginin kodlanmasında önemli bir rol oynarlar.

Adenin (A) ve Guanin(G) bazları birer Pürin iken, Timin(T), Urasil (U) ve Sitozin(C) bazları ise birer Pirimidin’dir. Toplamda iki pürin, üç pirimidin bazı vardır.

Pürinler Pirimidinler
Pürin grubu bazlar çift halkalı olurlar. Pirimidin grubu bazlar tek halkalı olurlar.
Adenin (A) ve Guanin (G) olmak üzere iki çeşit baz içerir. Sitozin (C), Timin (T) ve Urasil (U) olmak üzere üç çeşit baz içerir.
Adenin (A) ve Guanin (G) bazları hem RNA hem de DNA‘da bulunur. Sitozin (C), hem DNA hem de RNA’da bulunur. Buna karşılık
Adenin (A) bazı ATP’nin yapı taşları içerisinde yer alır. Timin (T) sadece DNA’da bulunurken , Urasil (U) ise sadece RNA’da yer alır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı