Bilgi

Bant Genişliği Nedir?


Bu yazımızda Bant genişliği nedir? Sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Özellikle bilişim teknolojilerinde Bant Genişliği önemli bir konu haline gelmiştir. Bant genişliği herhangi bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle bir kanal üzerinde taşınabilecek maximum frekansa sahip sinyal kanalının bant genişliğidir. Kullanılan bant genişliği ne kadar büyükse belli bir zaman içinde aktarılabilecek verinin kapasitesi de o kadar büyük olacaktır.

LAN ve WAN bağlantılarının hacmi bant genişliği ile tanımlanır. LAN bağlantılarında 10, 16, 100, 150, 622 Mbps ve 1 Gbps gibi yüksek hızlardan bahsedilirken, WAN bağlantılarında 33.6K bps, 56Kbps ve 2Mbps gibi daha düşük hızlardan bahsedilir. Bant genişliği kavramı network hızı için önemli bir kavram olmasına rağmen, çoğu zaman karıştırılır.

Bilgisayar bilimlerinde; bant genişliği veya dijital bant genişliği kullanılan veya kullanılabilen veri iletişim kaynaklarındaki veri oranının bit/saniye cinsinden ölçülmesine denir.

Haberleşme kanalının kapasitesi, analog sinyal kullanılıyorsa Hertz(Hz), sayısal sinyal kullanılıyorsa bps (bit per second) ile ifade edilir.

Bant genişliği, bit per second (bps) ile ölçülür. Yani birim zamanda bir yerden başka bir yere birim zamanda geçen bilgi miktarıdır. Bant genişliğini, bir şehrin su şebekesine benzetebilirsiniz. Şehrin merkezindeki su borularının kalınlığı 3 m’ye kadar çıkarken, evimize gelen su borusunun kalınlığı 1,5 cm civarındadır. Borunun kalınlığı, taşıdığı su miktarıyla orantılıdır. Bu analojide bant genişliği borulara, borudan akan su da transfer olan bilgiye benzer. Su şebekesi üzerinde suyun «leşini yönlendiren valfler, pompalar ve diğer elemanlar, ağ üzerinde veri trafiğini yöneten ağ cihazlarına benzer. Suyun kesintisiz akması için su şebekesi üzerindeki cihazların tam fonksiyonel olması ve su borularının yeterli kalınlıkta olması gerekirken, veri trafiğinin hızlı ve kesintisiz olması için de ağ üzerindeki cihazların yeterince hızlı ve bant genişliğinin de büyük olması gerekir.

Ayrıca veri aktarımı, dijital haberleşme ve kablosuz haberleşme, elektronik vs. kitaplarında bant genişliği anolog sinyalin hertz cinsinden ölçümüne de denir. Bazı bilgisayar ağı uzmanları karışıklıkları önlemek için bit/saniye deki veri genişliği yerine bitrate, kanal kapasitesi,debi gibi daha yüzeysel terimler seçerler.

Bant genişliği temelde salt teknik bir konu değildir; iletişim altyapısının niteliğini belirler, dolayısıyla politik ve ekonomik önem de taşır. İnternetin yaygınlaşmasıyla küçük çaplı devletlerin yayıncıların problemlerinden bir tanesi haline gelmektedir.

Bant genişliği kavramı en ideal durumlar için geçerlidir. Yani 2 Mbps bant genişliği olan bir WAN uygulamasında, bu hız ideal bir hızdır. Ağın gerçek hızı çıkış hızı ile ölçülür. Çıkış hızı da her zaman maksimum bant genişliği hızından daha küçüktür. Çıkış hızı sunucuya, kullanıcı sayısına, kullanılan teknolojiye bağlı olarak değişir.

İnternette bant genişliği günümüzde en büyük internet sorunlarından bir tanesidir. Genellikle büyük siteler büyük bant genişliği kullanırlar. Bu bant genişliğini verimli kullanabilmek ve belli trafik türlerine öncelik verebilmek için geliştirilmiş teknolojiler mevcuttur.

Kaynak:

  • http://www.chip.com.tr/haber/internette-bant-genisligi-ve-hiz_16475.html
  • http://blog.radore.com/veri-miktari-aktarim-hizi-trafigi-ve-bant-genisligi-bandwidth-nedir.html
  • http://www.chip.com.tr/haber/nedir-bu-bant-genisligi-internet-bitle-degil-paketle-calisir_16475_4.html
  • http://www.reitix.com/Makaleler/Bant-Genisligi-(Bandwidth)-Nedir/ID=1470
  • http://www.aslihan.net/sss/2-Web+Hosting/45-Bandwidth+ne+demek.html
  • https://support.google.com/a/answer/1071518?hl=tr
  • https://www.kariha.net/panel/knowledgebase/7/Band-Genilii-Nedir.html
  • https://tr.wikipedia.org/wiki/Bant_geni%C5%9Fli%C4%9Fi

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı