Bilgi

Bitkisel Hormonlar Nelerdir?


Bitkisel hormonlar (ya da fotohormonlar), bitkilerin büyümesini ve gelişmesini sağlayan hormonlardır. Çok sayıda bitkisel hormon vardır. Bunlar benzer özellikleri ve etkileri dikkate alınarak beş ana grupta incelenir.

Absisik asit: Absisik asit (ABA), uyku halinin (dormansi) devamlılığını sağlayarak tohumların çimlenmesini engeller. Böylece toprağa düşen tohumların uygun zamanda çimlenmesini düzenler. Kurak ortamlarda çimlenmeyi önler. Aşırı kurak ortamlarda kalan bitkinin gözeneklerini kapayarak yapraklardan su kaybını engeller. Böylece bitkinin kurak ortama uyumunu arttırır.

Oksin: Oksinler, bitkinin boyca uzamasında, yönelim olaylarında, yaprakların dökülmesinde ve meyvelerin olgunlaşmasında etkilidir. Tepe tomurcuğunda üretilir.Işığa yönelme (fototropizma) bu hormon etkisiyle gerçekleşir.

Sitokinin: Tohumların gelişimi sırasında oksinle birlikte çalışarak kök ve gövde oluşumunu düzenler. Ayrıca kloroplast oluşmasını sağlayarak yaprakların sararmasını ve yaşlanmayı önler.

 • Hücre bölünmesini uyarır.
 • Bitkide büyümeyi sağlar.
 • Tomurcuklardan filiz ve yaprak oluşumunu uyarır.

Etilen: Olgunlaşmakta olan meyvelerin dokularında, kök nodüllerinde, yaşlanan yapraklarda ve çiçeklerde bulunan bitkisel hormondur. Gaz halinde bulunan tek hormondur.

 • Meyve olgunlaşmasını sağlar.
 • Nişastanın şekere dönüşmesini sağlar.
 • Yaprak dökümünü etkiler.
 • Tohum çimlenmesi ve tomurcuklanmada etkilidir.
 • Salgılandığı bölgede etkilidir.

Giberellin:

 • Gövdenin hızlı ve anormal uzamasını sağlar.
 • Tohum çimlenmesini uyarır.
 • Çiçeklenmeyi ve erken çiçek açmayı uyarır.
 • Meyve büyümesini sağlar.
 • Tohumda depo nişastanın kullanılabilir glikoza dönüşümünü uyarır.
 • Yaprak dökümünü engeller.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı