Bilgi

Biyomedikal Mühendisliği Nedir?


Biyomedikal Mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak, biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan ve sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Öğrencilerin bu mühendislik dalını seçmelerindeki etkenler; insanlara hizmet etme hazzı, canlı sistemlerle yapılan çalışmalarda görev alma ve en ileri teknolojileri tıbbi bakımın kompleks alanlarında uygulayabilme heyecanı olarak özetlenebilir.

Biyomedikal mühendis, doktor, hemşire, terapist ve teknisyen gibi tıbbın diğer profesyonelleriyle bir arada çalışır. Biyomedikal mühendislerin çalışma konuları, cihazların ve yazılımların tasarımından, pek çok teknik kaynaklardan bilgileri derleyip yeni prosedürler geliştirmeye ve klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yay teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetleri de yer alır. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, nükleer tıp ve ultrasonik görüntüleme sistemleri,pet görüntüleme, renkli ultrasonik fiber endeskoplar, çeşitli tipte lazer cihazları, bu alanda kullanılan örnek cihazlardandır.

Bu bilgiler ışında Biyomedikal Mühendislerinin iş alanları aşağıdaki gibi tanımlanabilmektedir:

1- Devlet veya Özel sektör bünyesindeki Sağlık kuruluşlarında (hastaneler, tedavi ve teşhis merkezleri vb.) Klinik Mühendisi veya Biyomedikal Mühendisi olarak bu kuruluşların tıbbi cihaz ve tıbbi teknoloji ihtiyaçlarına veya bu teknolojilerin alt yapılarına yönelik projelendirme ve fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek, söz konusu sağlık kuruluşlarının ihtiyaç ve kapasitelerine cihaz ve teknolojilere yönelik yatırımlarda doğru kararın verilmesinde rol oynamak

2- Devlet veya Özel sektör bünyesindeki Sağlık kuruluşlarında (hastaneler, tedavi ve teşhis merkezleri vb.) Klinik Mühendisi veya Biyomedikal Mühendisi olarak bu kurumların sahip olduğu cihazların periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak

3- Tıbbi cihaz üreten kuruluşlarda tasarım mühendisi, kalite kontrol mühendisi vb. olarak bu cihazların üretim sürecinde yer almak

4- Tıbbi cihaz, malzeme ve araç-gereç tedarik eden kuruluşların satış sonrası destek veren birimlerinde destek mühendisi olarak görev almak.

5- Tıbbi cihaz, malzeme ve araç-gereç tedarik eden kuruluşların satış ve pazarlanmasında satış mühendisi olarak görev almak

6- Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan ve gerek Devlet bünyesindeki gerekse Özel Sektöre ait sağlık kurumlarının kullanmakta olduğu cihazların ve bunlara yönelik altyapı sistemlerinin denetimi ve bunlara dair yatırımların planlanması işlevini yerine getirmekte olan kurumlarda bu sistemlerin kalibrasyonu ve simülasyonu gibi faaliyetlerin yerine getirilmesinde görev almak.

7- Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan simülasyon merkezlerinde gerek Devlet bünyesindeki gerekse Özel Sektöre ait sağlık kurumlarının kullanmakta olduğu cihazlara ve tıp teknolojilerine dair, bu kurumlarda farklı uzmanlık alanlardaki hekim ve yardımcı personele söz konusu cihazları daha etkin kullanabilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesinde rol oynamak

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı