Bilgi

Biyosfer Nedir? Biyosfer Neden Önemlidir?


Dünyada canlıların yaşadığı 16–20 km kalınlığında tabaka; “canlı yüzey” de denir. Bu isimlendirme ilk kez Fransız bilgini Lamarck tarafından ortaya atıldı ve 20. yüzyılın başında bilim dünyasınca benimsendi. Biyosferin atmosfer içindeki yüksekliği 10000 m‘ye ulaşır. Bu yükseklikten öte bakteri ve mantar sporlarına rastlanmamıştır. Yerde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6500–6800 m, yeşil bitkiler için 6200 m yüksekliğe kadar çıkabilir. Denizin altında 5000 m derinlikte canlıların yaşadığısaptandığından bu da biyosferin alt sınırını oluşturur.

Biyosfer, bir gezegenin dış kabuğunun; hava, toprak, kaya ve su (atmosfer, kriyosfer, hidrosfer ve litosfer) içeren, içinde yaşam bulunan biyotik dönüşümler ve çevirimler gerçekleşen bir bölümüdür. Jeofiziksel olarak bakıldığında, biyosfer yaşayan tüm canlı türlerini ve ilişkilerini; canlıların litosfer, hidrosfer ve atmosfer ile etkileşimini inceleyen evrensel ekolojik sistemdir. Biyosferin yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bazı aşamalardan geçerek evrim geçirdiği düşünülür.

Atmosfer, herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabakadır.

Litosfer (Yer kabuğu, Taş Küre), yerküre’nin en dış kısmında bulunan yapıdır. Karalarda daha kalın (35–40 km), Tibet Platosunda ise 70 km, deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince (8–12 km) olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 km kadardır.

Kriyosfer, Dünya yüzeyinde suyun kar ve buz gibi katı formda bulunduğu; deniz buzu, göl buzu, nehir buzu, kar örtüsü, buzullar ve diğer buz tabakaları ve donmuş toprak bölümlerinin hepsine birden verilen isimdir.

Hidrosfer, su küre demektir. Dünya’daki bütün sular hidrosfere girer. Hidrosfer’in %97’sini denizler ve okyanuslar oluşturur. Hidrosfer, canlıların yaşam kaynağıdır.

Biyosfer Neden Önemlidir?

Biyosfer, canlı organizmaların ve faaliyetlerinin ürünlerinin bulunduğu bölge olarak tanımlanır. Bu nedenle, ekosistemleri, yani organizmaların ömrünü ve karşılıklı etkileşimlerini korumak için önemli bir rol oynar. Biyosfer iklimin düzenlenmesi için çok önemlidir. Biyosferdeki değişiklikler iklim değişiklikleriyle sonuçlanır.

1- Biyosfer, tüm canlı organizmaları ve bunların karşılıklı ilişkilerini içeren küresel ekolojik bir sistemdir.

2- Dünya’nın hemen hemen tam alanını kaplar.

3- Uzanıyorsa, derin okyanusları ve en yüksek doruk noktalarını içerir.

4- Bakteriler gibi mikroorganizmalar da bu biyosfere dahil edilir.

5- Biyosfer çeşitli biyolojik türlere ayrılır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı