Bilgi

Cücelik (Dwarfizm) ve Devlik (Jigantizm) Nedir?


Cücelik (Dwarfizm) Nedir?

Dwarfizm (Cücelik), hipofiz ön lobundan salgılanan hormonların çocukluk çağında yetersiz salınımı sonucu gelişir. Genel olarak vücut bölümleri orantılıdır; ancak, gelişme hızı yavaştır. Çocuk, 10 yaşına geldiğinde, fiziksel olarak 4-5 yaşındaki çocuk gibi;20 yaşına geldiğinde 7-10 yaşındaki çocuk gibi görünür. Sadece büyüme hormonu eksikliği varsa bu kişiler, seksüel olarak olgunlaşırlar ve çocuk sahibi olabilirler.

Etyoloji: Büyüme hormonları ve diğer ön hipofiz bezinden salgılanan hormonların azalması, konjenital olabileceği gibi çeşitli kanamalar, travmalar, enfeksiyonlar ve tümör nedeniyle de olabilir.

Belirtiler ve Bulgular: Cücelikte, tüm vücut küçük olduğu için salgılanan çok az miktardaki hormon, kişiye yetebilir. Örneğin, çok az salgılanan tiroid stimülan hormon ve adrenokortotropik hormon kişiye yeter ve mental gerilik görülmez. Dwarfizmde;  kas gücünde azalma, infertilite, letarji, fazla kilo alma, (tiroid hormonlarının azlığı sonucu) menstrüasyonda azalma görülür.

Tanı Yöntemleri: Tanı için anamnez ve fizik muayene yeterlidir. Nedenlerin tespiti için hormon tetkikleri yapılır. İleri radyolojik incelemelerle hipofiz görüntülenebilir.

Tedavi: Hastalık, eksik olan hormonların yerine konulması ile tedavi edilebilir.

Devlik (Jigantizm) Nedir?

Jigantizm (Devlik), ergenlik çağından önce fazla miktarda büyüme hormonu salgılanmasına bağlı olarak büyüme olayının kontrolden çıkması sonucu oluşan dev görünüm durumudur.

Etyoloji: Jigantizme neden olarak hipofiz bezinde gelişen tümör varlığı düşünülür. Hastalık; ergenlik öncesi, çocukluk döneminde ortaya çıkar.

Belirtiler ve Bulgular: Uzun kemiklerde epifizler kapanmadığı için aşırı uzama görülür. Bu aşırı uzama uzun kemiklerde olduğu gibi bütün vücut dokularında da görülür.Boy uzunluğu 2,40- 2,70 cm olabilir. Boy uzamasıdışında diğer belirtiler, akromegalide olduğu gibi ortaya çıkar.

Tanı Yöntemleri: Akromegalideki tanı yöntemleri kullanılır.

Tedavi: GH’u baskılamaya yöneliktir. Tümörün alınması kişinin yaşamı için şarttır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı