Bilgi

Diploit ve Haploit Hücre Nedir? Diploit ve Haploit Hücreler Nelerdir?


Herkese Merhaba. Bu yazımızda “Diploit ve Haploit Hücre Nedir? Vücudumuzdaki Diploit ve Haploit Hücreler Nelerdir?” sorularına -kısaca- cevap vermeye çalışacağız.

Ploitlik, bir hücredeki kromozom sayısının, o hücredeki farklı kromozomlardan birer tanesi ile oluşturulan temel setteki kromozom sayısı ile bir rasyonel sayının çarpımına eşit olması durumudur. Farklı bir tanımla ploitlik, temel kromozom takımının (ve sayısının) ilgili hücredeki tekrarlama derecesidir. Genetikte, bir temel kromozom takımı (ve sayısı) n ile gösterilir.

Diploit hücre, aynı kromozom takımından 2 tane içeren hücrelere verilen isimdir ve 2n ile gösterilir. Örneğin; kedilerin vücut hücrelerinde bulunan toplam 38 adet kromozom (2n=2×19) veya insan vücut hücrelerinde bulunan toplam 46 adet kromozom (2n=2×23) bir diploit oluşturur.

Haploit hücre, kromozom takımından 1 tane içeren hücrelere verilen isimdir ve n ile gösterilir. Örneğin; Kuşburnular da Haploit kromozom sayısı 7 adet kromozom (n=7) veya insan üreme hücrelerinde bulunan toplam 23 adet kromozom (n=23) bir haploit oluşturur.

  • Haploitlik: n kadar kromozom içerme durumudur.

Haploit Kromozom Sayısı > Haploit Hücre > Haploit Canlı

  • Diploitlik: 2n kadar kromozom içerme durumudur.

Diploit Kromozom Sayısı > Diploit Hücre < Diploit Canlı

Haploit, üreme ve germ hücrelerindeki kromozom sayısıdır. Mayozla çoğalırlar. Diploit ise, vücut hücrelerindeki kromozom sayısıdır. Mitozla çoğalırlar. Kromozom sayıları üzerinde üreme ve vücut hücreleri farklı özellikler gösterir. Üreme hücreleri sperm, yumurta ve polen olarak bilinmektedir. Vücut hücreleri, kemik, kan, kas, sinir hücreleri şeklindedir. Haploit ve diploit hücreler bu bakımdan farklı özellikler içermektedir.

Diploit hücreler, diğer bir tabirle somatik hücreler adını alır. Somatik hücreler ise halk dilinde “vücut hücreleri” demektir. Yani vücutta yer alan hücreler diploit hücrelerdir ve 2n sayıda kromozom taşırlar.

Vücudumuzda, üreme hücrelerimiz dışında tüm hücreler diploit hücrelerdir. Yani kromozom takımı taşırlar. Belirli bir hücrenin genetik yapısında, biri anneden, diğeri babadan olacak şekilde çift sayıda kromozom taşınır. Bu şekilde gen aktarımında, hücresel bazda hem anneden hem de babadan etki gözlemlenir. Sadece üreme hücreleri n sayıda kromozom içerdiğinden, haploittir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı