Bilgi

DNA ve RNA Arasındaki Farklar Nelerdir?


DNA Deoksiribonükleik asitin kısaltmasıdır. RNA ise Ribonükleik asit demektir. Hem DNA hem de RNA genetik bilgi taşırlar fakat bazı farklılıkları vardır. Aşağıda bu farklılıkları kısaca anlatmaya çalışacağız.

1- DNA (Deoksiribonükleik Asit) deoksiriboz , RNA (Ribonükleik Asit) ise riboz içerir.

2- DNA içindeki azot içeren bazlar adenin, guanin, sitozin, timin‘dir. RNA’da ise adenin, guanin, sitozin ve urasil‘dir. (RNA’da timin yerine urasil vardır.)

3- DNA’da adenin-timin, guanin-sitozin eşlenir. RNA’da adenin-urasil, guanin-sitozin eşlenir.

4- DNA alkali durumlarda kararlı ve sabittir, RNA ise değildir.

5- DNA ve RNA insan vücudunda farklı fonksiyonları yerine getirir. DNA genetik bilgiyi depolama ve transfer etmeyle sorumludur, RNA ise aminoasitleri kodlar ve protein üretiminde DNA ile ribozomlar arasında postacı rolünü görür.

6- DNA çift iplikli sarmal yapıdadır, RNA ise tek ipliklidir.

7- DNA kendini kopyalarak eşleyebilir. Buna replikasyon denir. Bu esnada oluşan hatalar kalıtsal olabilir. RNA ise DNA’nın bir zincirinden sentezlenir. Buna transkripsiyon denir. Bu esnada oluşan hatalar kalıtsal değildir, ancak hatalı protein oluşmasına neden olur.

8- DNA çekirdek, mitokondri ve kloraploast‘ta bulunur, RNA ise çekirdek, stoplazma ve ribozom‘da bulunur.

9- DNA, RNA’ya göre daha kararlıdır ve daha zor tepkimeye girer.

10- RNA’nın m-RNA, t-RNA, r-RNA şeklinde üç farklı çeşidi vardır, DNA’in ise çeşidi yoktur.

Özetlemek gerekirse DNA ile RNA arasındaki en temel fark moleküllerinde bulunan şekerdir. RNA’da riboz şekeri, DNA’da ise deoksiriboz şekeri bulunur. En büyük fark budur. Buna ek olarak DNA timin kullanırken, RNA urasil kullanır. DNA sadece çekirdekte (ve mitokondride) bulunurken, RNA hem çekirdekte bulunabilir hem de çekirdek dışında örneğin sitoplazmada bulunabilir. DNA genetik bilgi depolar, RNA genetik bilgi taşır, işler ve mRNA, tRNA ve rRNA şeklinde değerlendirir.

DNA ve RNA Karşılaştırması

Karşılaştırma DNA RNA
Adı Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit
Görev Genetik bilginin uzun süreli saklanması, yeni organizma ve hücre üretmek için genetik bilginin transferi. Protein yapımı için çekirdekten ribozomlara genetik bilgi transferi.
Yapısal Özellikleri B-form çiftli helis. Nükleik asitlerden oluşan çift zincirli molekül. A-form çiftli helis. Tek zincirli molekül.
Bazlar ve Şekerler Deoksiriboz şekeri. Adenin, timin, sitozin ve guanin bazlarını kullanır. Riboz şekeri. Adenin, sitozin, guanin ve urasil bazlarını kullanır.
Çoğalma Kendi kendini üretir. DNA tarafından ihtiyaca göre sentezlenir.
Baz Eşleşme AT (Adenin-Timin), GC (Guanin-Sitozin) AU (Adenin-Urasil), GC (Guanin-Sitozin)
Yeri Çekirdekte bulunur. Çekirdekte ve sitoplazmada bulunur

1 Yorum

1 Yorum

  1. Gülbahar

    17 Mart 2021 at 06:35

    Allah sizden razı olsun

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı