Bilgi

Dozimetri ve Dozimetre Nedir? Nerelerde Kullanılır?


Dozimetri direkt veya dolaylı olarak radyoaktif ışımaya maruz kalan bir malzemenin veya canlı dokunun ne kadar ışımaya maruz kaldığını ölçme ve hesaplama tekniğidir. Başka bir ifade ile radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlar ve yapılan işlemleri ifade eden sistemdir.

Dozimetri fizik biliminin alt dalıdır. Bir malzemenin içinin ve dışının ne kadar ışın aldığını hesaplar ve analiz eder. İç doz miktarını ölçmek için çeşitli fiziksel testler gerçekleştirilir. Dış doz miktarını ölçmek için dozimetre kullanılır veya diğer radyasyon cihazlarından elde edilen veriler değerlendirilir.

Dozimetri, radyoaktif ortamlarda çalışan kişilerin, maruz kaldıkları radyasyon miktarını ölçmekte yaygın olarak kullanılır. Bu kişiler, iş güvenliği kanunlarıyla belirlenen radyasyon seviyesinden daha yüksek doz ışımaya maruz kalmamalıdır. Düzenli ölçümler yapılarak, insan sağlığı güvence altına alınır. Ayrıca nükleer enerji santrallerinin çevreleri düzenli olarak dozimetri teknikleriyle izlenir. Çevreye yayılan bir radyasyon kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.

Tıp alanında tedavi amaçlı olarak hastalara verilen radyasyon miktarı, dozimetri yöntemleriyle ölçülerek kontrol altında tutulur.

İlaç endüstrisinde bazı ilaçların ve aletlerin steril hale getirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi radyoaktif ışıma yöntemidir. Bu teknikte ilacın veya aletin maruz bırakıldığı ışınım miktarı dozimetri yardımıyla ölçülür.

Tüm bu durumlarda amaç radyasyonun insan ve çevre üzerine etkisini kontrol altında tutarak en aza indirmektir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı