Bilgi

Dünya Bankasına Göre Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi


Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir.

Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur. Bu sistem o bölgedeki işgücünü, sermayeyi, doğal kaynakları; üretim, ticaret ile dağıtımda rol alan ekonomik kuruluşları ve o bölgedeki mal ile hizmetlerin tüketimini içerir. Bir ekonomi teknolojik evrim, tarih ve sosyal organizasyon ile coğrafya, doğal kaynaklar, gelir ve ekoloji gibi ana faktörlerin birleşmesiyle oluşur.

Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü ölçmede kullanılan en önemli istatistiki veriler ana başlıkları ile büyüme rakamları, faiz oranları, enflasyon, işsizlik, bütçe dengesi, cari işlemleri, döviz kurları ve nüfus olarak sıralayabiliriz. Bu ana başlıklar altında sıralayabileceğimiz onlarca ekonomik data yine ülke ekonomilerinin büyüklüğünün ölçülmesinde ki kriterleri oluşturur.

Dünyanın En Büyük Ekonomileri

Dünya Bankası, cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) gerçekleşmelerini baz alarak dünya ekonomisinin en büyük ekonomilerini sıraladı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, nominal dünya GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 24.32’sini oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisidir. En Son Dünya Bankası rakamlarına göre, 18 trilyon dolara, küresel ekonominin çeyrek payını (% 24.3) temsil ediyor . Çin, 11 trilyon dolarla ya da dünya ekonomisinin% 14.8’iyle takip ediyor. Japonya, dünya ekonomisinin yaklaşık % 6’sını temsil eden 4.4 trilyonluk bir ekonomiyle üçüncü sırada.

Avrupa ülkeleri listede ilk üç sırada yerini alıyor: Almanya, 3.3 trilyon dolar ekonomiyle dördüncü sırada,  Birleşik Krallık 2,9 trilyon dolar ile beşinci sırada; Fransa 2.4 trilyon dolarla altıncı sırada yer aldı.

Hindistan, 1.8 trilyon doları aşan bir ekonomiyle sekizinci sırada yer alan İtalya, 2 trilyon dolar ile yedinci sırada ve İtalya’yı sekizinci sırada yer almaktadır.

Dokuzuncu ülke neredeyse 1.8 trilyon dolarlık bir ekonomiyle Brezilya’ya gidiyor.

Ve Kanada‘da 1.5 trilyon doları aşan bir ekonomi ile dünyanın ilk 10. ekonmisi ile yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi kendisinden sonra gelen ilk üç sıradaki ekonomi kadar büyük bir ekonomiye sahip olduğunu görüyoruz.

Türkiye Ekonomisi ve Dünyadaki Yeri

Türkiye ekonomisi, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından gelişmekte olan piyasa ekonomisi olarak tanımlanan bir ekonomidir. Türkiye, dünyanın Yeni sanayileşen ülkeler arasında görülür. The World Factbook‘a göre Türkiye büyük ölçüde gelişmiş bir iktisada sahiptir. Türkiye aynı zamanda ekonomistler ve siyaset bilimciler tarafından dünyanın en yeni sanayileşmiş ülkelerden biri olarak tanımlanır. Türkiye, nominal GSYİH’ya göre dünyanın 18. en büyük ekonomisi ve SAGP GSYİH’ya göre 17. en büyük ekonomisidir.

Tarım ürünleri, tekstil, motorlu araçlar, gemiler ve diğer ulaşım ekipmanları, inşaat malzemeleri, tüketici elektroniği ve beyaz eşya gibi iş kollarında dünyanın lider üreticileri arasında yer almaktadır. Devletin sanayi, bankacılık, ulaşım ve iletişim iş kollarında halen önemli bir rol üstlenmesine rağmen son yıllarda özel sektör’de de hızlı bir gelişim sağlanmıştır.

Günümüzde Türkiye’nin pek çok bölgesi sanayi toplumu olarak nitelenebilir. Türkiye sanayi toplumuna hızlı geçiş olgusunu Müslüman toplumlar arasında başarıyla gerçekleştirebilen az sayıdaki ülkeden birisidir.

Türkiye, dünyanın en büyük Müslüman ekonomisidir. Türkiye’yi Endonezya ve Suudi Arabistan izler. Türk dünyasının da en gelişmiş iktisadı olan Türkiye’yi Kazakistan izler. Türkiye’de kuruluşundan bugüne değin üç iktisat kongresi yapılmış ve önemli kararlar alınmıştır.

Dünyanın en büyük mali denetleme şirketlerinden olan Pricewaterhouse (PwC) Türkiye’nin 2050 yılında 5.184 trilyon dolar ile dünyanın en büyük 11. ekonomisine sahip olacağı değerlendirilmektedir.

Yine Pricewaterhouse (PwC) tarafından hazırlanan farklı bir rapora göre E7 olarak adlandırılan Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Meksika, Endonezya ve Türkiye ekonomileri, 2020 yılında şu andaki G7 (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) ekonomilerinden daha büyük olacak.

Pricewaterhouse (PwC) elde ettiği bu verileri Dünya Bankası’nın 2009 yılında kadar olan büyüme datalarına dayanarak elde ettiler. PwC 2014 yılına dek yaptığı kısa vadeli öngörüleri ile 2015-2050 yılları arasındaki uzun vadeli büyüme tahminlerini nüfus artışı, sermaye artışı ve fakir ülkelerin ileri teknoloji bakımından gelişmiş ülkeleri yakalama hızı gibi verileri esas aldı.

Kaynak:

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı