Bilgi

Dünyada AR-GE Çalışmalarına En Çok Bütçe Ayıran Ülkeler ve Türkiye


AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yenilikçi çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. Gelişmiş toplumların AR-GE’yi ne derece önemsediklerini anlamak için ayırdıkları bütçelere bakmak yeterli diye düşünüyorum. Şimdi sizlere –lafı çok uzatmadan- bu konu ile ilgili yaptığım bazı değerlere ait sonuçları paylaşmak istiyorum.

2013 Yılına Ait Dünya Araştırma ve Geliştirme Harcamaları

Kaynak: OECD

Aşağıdaki tablo ülkelerin 2013 yılına ait “Gayrisafi Yurt İçi Hasıla” (GSYİH)’ye göre AR-GE harcamalarını gösteren yüzde oranlarını içeriyor.

2014 Yılına Ait Dünya Araştırma ve Geliştirme Harcamaları

Kaynak: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization ( UNESCO ) Institute for Statistics. (https://data.worldbank.org)

Aynı şekilde aşağıdaki tablo ülkelerin “Gayrisafi Yurt İçi Hasıla” (GSYİH)’ye göre 2014 yılına ait AR-GE harcamalarını gösteren yüzde oranlarını içeriyor. Değerlere ulaşmak için burayı klikleyin.

2014-2015-2016 Ar-Ge Tahmini Brüt Harcamalar

2015 Yılında Dünyada AR-GE Çalışmalarına En Çok Bütçe Ayıran Şirketler (Milyar Dolar)

2016 Yılında Dünyada AR-GE Çalışmalarına En Çok Bütçe Ayıran Şirketler (Milyar Dolar)

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2017

Merkezi yönetim bütçesinden Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2016 yılı için 7 milyar 508 milyon TL oldu. Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2016 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre %21,6 artışla 7 milyar 508 milyon TL harcama yapıldı. Bu sonuca göre 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı %0,29, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise %1,14 oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2017 yılı için 8 milyar 174 milyon TL oldu. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL oldu.

Dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 2 milyar 141 milyon TL olarak tahmin edildi.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan ödenek ve harcamalar ile dolaylı Ar-Ge destekleri, 2008-2017

 

2016 Türkiye’nin Dünya Sıralamalarında En İyi AR-GE Yatırımcısı

2016 Dünya Sıralamalarında En İyi AR-GE Yatırımcısı

Kaynak:

  • https://data.worldbank.org
  • https://assets.weforum.org/wp-content/uploads/2015/07/chart_2_.jpg
  • https://www.iriweb.org/sites/default/files/2016GlobalR%26DFundingForecast_2.pdf
  • https://www.statista.com/statistics/265645/ranking-of-the-20-companies-with-the-highest-spending-on-research-and-development/
  • https://www.strategy-business.com/media/image/00370_exb2.gif
  • https://www.strategy-business.com
  • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24861
  • http://iri.jrc.ec.europa.eu/

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı