Bilgi

Dünyaki Müslüman Sayısı 2018


İslam, Hıristiyanlık’tan sonra dünyanın en çok inanılan ikinci dinidir. Bir demografik araştırmaya göre, İslam nüfusu dünya nüfusunun 1.8 milyar inananı ile %24‘ünü oluşturmaktadır.

İslam, Kuzey Afrika’da, Orta Doğu’da ve Asya’da yaygın bir dindir. Büyük Müslüman toplulukları ayrıca Çin’de, Balkanlarda ve Rusya’da bulunmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde de büyük Müslüman azınlık nüfusu bulunmaktadır. Örneğin; Batı Avrupa’da %5’lik bir nüfus ile İslam, Hıristiyanlıktan sonra gelen ikinci din konumundadır.

Yaklaşık 50 ülkede Müslüman çoğunluk bulunmaktadır. Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık %62’lik kısmı Asya’da yaşamaktadır. Endonezya en kalabalık Müslüman ülkesidir ve Müslüman nüfusu 216 milyon (%90) civarlarındadır. Müslümanların yaklaşık %20’si Arap ülkelerinde yaşamaktadır. Orta Doğu’da Arap olmayan ülke olan İran’ın büyük çoğunluğu Müslümandır. Avrupa’da ise Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek’in nüfuslarının büyük bölümü Müslümandır. Buna rağmen Avrupa nüfusunun çoğu Hristiyandır. Mısır ve Nijerya Afrika’nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkeleridir.

Dünya Nüfusu’nun Dinlere Göre Dağılımı

Dünya Nüfusu: 7 Milyar 600 Milyon

  • 2.3 Milyar Hristiyan (%31,2)
  • 1.8 Milyar Müslüman (%24.1)
  • 1.2 Milyar Herhangi Bir Dine Bağlı Olmayan (Ateist/Dinsiz) (%16)
  • 1.1 Milyar Hindu (%15.1)
  • 0.5 Milyar Budist (%6.9)
  • 0.4 Milyar Yerel Dinler (Halk Dinleri) (%5.7)
  • 0.1 Milyar Diğer Dinler (%0.8)
  • 0.01 Milyar Yahudiler (%0.2)

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı