Bilgi

F ve Q Klavye Nedir? Farkları Nelerdir?


F KLAVYE NEDİR?

F klavye türü Türkçe uygun olarak özel hazırlanmış bir klavye türüdür. Bakanlıklar arası Standardizasyon Komitesi 20 Ekim 1955’de onaylamış ve kullanılmaya başlanmıştır. Hızlı yazmak amaçlı Türkçemiz de sıklıkla kullandığımız harflerin klavyenin kolay ver rahat ulaşılabilir olan orta bölümüne dizilmiş daha az kullandığımız harfleri de kullanma sıklığına göre klavyenin kenar bölümlerine doğru sıralanmıştır. F klavyenin sağ tarafında ünlü harfler sol tarafında ünsüz harfler yerleştirilmiştir. F klavyenin oluşturulması için ilk çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle daktilo öğretmeni olan İhsan Sıtkı YENER tarafından başlatılmıştır. 2013 yılında resmi gazetede Başbakanlık tarafından yayınlanan genelge de 2017 yılının sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan klavyelerin tamamen F klavyeye geçileceğini açıklamıştır. Ne kadar Türkçe düzenine göre yapılmış olsa da resmi alfabe de bulunmayan w-q-x gibi harfler Q klavye de ki gibi F klavyede de bulunur.

Q KLAVYE NEDİR?

Q klavye diğer adıyla QWERTY dünya da en çok kullanılan klavyedir. Dili İngilizce olan ülkeler de daha yaygın olarak kullanılan PC ve daktilo klavye çeşididir. Yalnız bu iş de bir ilginçlik vardır ki Q klavye türü ne İngilizce ne Fransızca ne de İtalyanca dillerine uyumlu olarak geliştirilmemiştir. Bu klavye hiçbir dile uygun olarak geliştirilmemiştir. Christoper Latham Scholes ürettiği yazı makinesinde aynı an da yazılan harfler yan yana olunca yani sıkışıklığa neden olduklarını görünce Christoper bu sorunun çözümü için  klavyeyi kullanan kişilerin yazı yazma hızını yavaşlatmak amacıyla harflerin yerlerini olabildiğince karıştırarak en fazla kullanılan harfleri kullanıcının parmaklarının zor ulaşabildiği bölgelere yerleştirmeyi uygun bularak bu klavye türünü yani Q klavyesi adını verdiğimiz klavyeyi ortaya çıkarır. Q klavye türü ülkemizde bilgisayarların sıkça kullanılması yaygınlaşmasıyla beraber kullanılmaya başlanmıştır. Türkçe de en çok kullanılan harfler uygunsuz bir biçimde Q klavyeye yerleştirilmiştir. Bu nedenle F klavye türünü ortaya çıkarmışlardır. Hızlı yazı yazmaya elverişli olmayan bir klavye çeşididir. Uluslararası kullanımda standartlaşmış yaygınlaşmış bir klavyedir.

Q VE F KLAVYENİN FARKLARI

  • Q ve F klavyenin gözle görülür en büyük farkı tuş diziliminin  farklı olmasıdır.
  • F klavye Türkçeye uygun olarak hazırlanmıştır ancak Q klavye herhangi bir dile uygun olarak oluşturulmamıştır.
  • F klavye de yazı yazma hızı Q klavye ye göre daha hızlıdır.
  • Q klavye dünyada standartlaştırılmış ve F klavye ye göre daha yaygın olarak kullanılır.
  • F klavye kullanan biri Q klavye kullanan birine göre daha az enerjiyle daha fazla kelime yazabilir.
  • Q klavyenin tasarım amacı hızı yavaşlatmak ve sıkışıklık olmasını engellemektir.
  • F klavyenin amacı ise olabildiğince az enerji harcayarak daha hızlı yazı yazılmasını sağlamaktır.
  • Ancak F klavye ne kadar Türkçeye uygun olarak hazırlansa da ülkemizde Q klavye kullanımı F klavyeye göre daha yaygındır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı