Bilgi

Filistin Gerçekten Topraklarını İsrail’e Sattı mı?


Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesi ve Filistinlilerin yaşadığı zulüm, dünyanın en büyük sorunlarından biridir. Bu sorunun kökeni, 19. yüzyılın sonunda başlayan ve 20. yüzyılın başında hızlanan Siyonist harekete dayanmaktadır. Siyonistler, Filistin topraklarında Yahudi bir devlet kurmak için çeşitli yöntemlerle bölgeye göç etmeye ve toprak satın almaya çalıştılar. Ancak bu süreçte Filistinlilerin topraklarını gönüllü olarak sattıkları iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia, Siyonist propagandasının bir parçası olup, Filistinlilerin direnişini karalamaya yönelik bir yalandır. Bu makalede, Filistinlilerin toprak satışına ilişkin tarihsel gerçekleri ortaya koyacağız.

Filistinlilerin toprak satışına ilişkin tarihsel gerçekler şöyledir:

– Filistin topraklarının büyük bir kısmı Osmanlı Devleti döneminde mirî arazi statüsündeydi. Mirî arazi, devlete ait olan ve satışı yasak olan topraktır. Bu toprakların Yahudilere satılması Osmanlı Devleti tarafından engellenmiştir.

Siyonistler, Filistin topraklarında mülk edinmek için Osmanlı Devleti‘ne ait olmayan özel mülkiyetli arazileri satın almaya çalıştılar. Ancak bu arazilerin miktarı çok azdı ve genellikle verimsiz veya terk edilmişti.

– 1. Dünya Savaşı’ndan hemen önce Filistin Yahudilerin sahip olduğu toprak, Filistin topraklarının yüzde 1’ine bile karşılık gelmemekteydi. 1900 yılında Yahudilerin kurdukları yerleşim merkezlerinin sayısı 22, tasarruflarında olan arazi miktarı yaklaşık 219 bin dönüm ve kırsal nüfusları ise 5.210 olarak tespit edilmiştir.

– Filistin topraklarının büyük bölümü İngiliz mandası altına girdikten sonra Yahudilere devredildi. İngiltere, Balfour Deklarasyonu ile Filistin’de Yahudi bir devlet kurulmasını desteklediğini ilan etti ve Yahudi göçünü teşvik etti. İngiltere ayrıca Filistinlilere ağır vergiler koydu ve ödeyemeyenlerin topraklarını Yahudilere sattı.

– İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılında Yahudilerin sahip oldukları arazi miktarı 2 milyon dönüm idi. Yani tüm Filistin topraklarının yüzde 7‘siydi. Geri kalan toprakların büyük kısmı ise İsrail tarafından zorla ele geçirildi veya Filistinlilerden alındı.

İsrail devletinin kuruluşundan sonra da Filistinlilerden toprak gasp etmeye devam etti. 1976 yılında İsrail binlerce dönüm Filistin toprağına el koydu ve Filistinlilerin protestolarını şiddetle bastırdı. Bu olaylar “Toprak Günü” olarak anılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, Filistinlilerin topraklarını gönüllü olarak sattıkları iddiasının gerçek dışı olduğu görülmektedir. Filistinlilerin topraklarının büyük kısmı İsrail tarafından zorla gasp edilmiş veya İngiltere gibi emperyalist güçler tarafından Yahudilere devredilmiştir. Filistinliler ise topraklarını korumak için yıllardır direnmektedir.

Filistin Gerçekten Topraklarını İsrail’e Sattı mı? hakkında uzun bir makale yazmak istediğinizde bu bilgileri kullanabilirsiniz. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Eğer başka bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen bana sorun.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı