Bilim ve Teknoloji

GC-MS Nedir?


GC-MS, GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) kimyasal analiz için etkili bir kombinasyon oluşturmaktadır. Gaz kromatografisi karışımdaki bileşenleri ayırmayı sağlarken kütle spektroskopisi her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasını sağlar. Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) cihazı kimyasal karışımları ayırır ve bileşenleri moleküler düzeyde tanımlar. Gaz Kromatografisi -Kütle Spektrometresi (GC-MS), düşük algılama limitleri ve niceliksel analiz potansiyeli olan bileşiklerin tanımlanmasını sağlamak için iki güçlü tekniği birleştirir. GC-MS analizleri, sıvı, gaz ve katı numuneler üzerinde çalışabilir fakat esas olarak uçucu ve yarı uçucu bileşiklerle sınırlandırılmıştır.

Gaz kromatografisi cihazı şu kısımlardan oluşur;

  • Numune enjekte eden kısım
  • Kolon
  • Detektör
  • Fırın
  • Kaydetme kısmı

Gaz Kromatografisinde (GC), bir numune uçucu hale getirilir ve inert bir gaz cam ile kaplanmış bir kılcal sütun boyunca taşınır. Sabit faz, kolonun içine bağlanır. Spesifik bir bileşiğin kolondan bir dedektöre geçmesi için geçen süre referans süresi olarak adlandırılır. GC analizi, ortak bir doğrulama testidir. Kullanımı arasında uyuşturucu testi ve çevresel kirletici tanımlama bulunur. GC analizi, bir numunedeki tüm bileşenleri ayırır. Numune GC cihazının enjeksiyon portuna enjekte edilir. GC aleti numuneyi buharlaştırır ve ardından çeşitli bileşenleri ayırır ve analiz eder

GC-MS’nin kütle spektrometresi (MS) adımında, GC sütunundan çıkan bileşikler elektron etkisi ile parçalanır. Yüklü fragmanlar tespit edilir ve daha sonraki spektrum molekülü tanımlamak için kullanılabilir. Parçalanma kalıpları tekrarlanabilir ve kantitatif ölçümler üretmek için kullanılabilir. MS analizi, motor egzoz analizi, petrol ürünleri analizi ve cerrahide kan izleminde yaygın olarak kullanılmaktadır. MS, örnek molekülleri elektrikle şarj ederek, bir manyetik alan boyunca hızlandırarak, molekülleri yüklü parçalara ayırır ve farklı yükleri tespit ederek maddeleri tanımlar.

GC-MS yağ, gıda, petrol analizlerinde ilaç sektörünün kalitatif ve kantitatif analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca uçucu organik bileşikleri (VOC) ve böcek ilacı ayırmak için kullanılabilen bir tekniktir. Taşınabilir GC üniteleri havadaki kirletici maddeleri tespit etmek için de kullanılabilir. Bununla birlikte, radyonüklidler ve Trinitrotoluene (TNT) gibi patlayıcı bileşikler ve metaller için GC- MS’nin diğer ayırma ve analitik tekniklerle birlikte kullanılması geliştirilmiştir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı