Bilgi

Googol Nedir?


Googol, matematikteki en büyük sayılardan biridir ve 10100‘e eşittir. Diğer bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılmaktadır. Bu matematiksel terim Amerikalı bir matematikçi olan Edward Kasner‘ın yeğeni Milton Sirotta  tarafından 1938 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Milton Sirotta  bu sırada dokuz yaşındaydı. Kasner bu kavramı Matematik ve Hayal Gücü adlı kitabında da ele almıştır.

Googolun geleneksel yazımı şu şekildedir:

1 googol = 10100

Googol büyüklük derecesi bakımından 70 faktöriyele eşdeğerdir. (70! yaklaşık olarak 1.198 googola eşittir) ve yalnızca iki asal çarpana sahiptir (her birinden 100’er tane olmak üzere 2 ve 5 çarpanları). İkilik tabanlı sayı sisteminde 1 googol 333 basamaktan oluşur.

Googolun matematiğe çok yararlı olduğu söylenemez. Bu sayı daha çok görünür evrendeki atomik parçacıkların sayılarının karşılaştırılmasında ve olası satranç oyunlarının sayısının hesaplanmasında kullanılır. Edward Kasner bu sayının düşlenemeyecek büyüklükteki bir sayı ile sonsuz çokluğun arasındaki farkı yansıttığını düşünmektedir. Sayının matematikteki kullanımı bununla sınırlıdır.

1 rakamının ardından gelen bir googol sıfırla yazılan sayıya googolplex adı verilir. Bu sayı 10 üzeri bir googol olarak da ifade edilebilir: 10googol = 10(10100).

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı