Bilgi

Homojen ve Heterojen Karışım Nedir? Farkları Nelerdir?


Bu yazımızda kısaca “Homojen ve Heterojen Karışım Nedir? Farkları Nelerdir?” sorusuna kısaca yanıt vermeye çalışacağız.

Maddeler saf ve karışım olarak 2 farklı şekilde bulunurlar. Saf olmayan maddelerin hepsi karışım olarak nitelendirilir. Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler. Temek olarak 2 farklı çeşit karışım vardır. Bunlar homojen ve heterojen karışımlardır.

Karışımların Özellikleri

1- Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz

2- Karışımlar saf halde değildir.

3- Fiziksel yollarla ayrıştırılabilirler.

4- Erime ve kaynama noktaları çözünenin derişimine bağlı olduğundan sabit değildir.

5- Karışımların öz kütleleri sabit değildir. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişir.

6- Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır.

7- Karışımda bulunan maddelerin miktarı gelişi güzeldir; aralarında belirli, sabit bir oran yoktur.

Homojen Karışım Nedir?

Homojen karışım, her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemezler, Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyunu homojen karışıma örnek verebiliriz. Heterojen teriminin zıt anlamlısıdır. Homojen terimi, aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle grup), aynı/yakın değerlere sahip olup, çevresinden yoğunluk olarak farklılaşır ve bu sayede kolayca tanımlanabilmektedir. Grup, içinde yer alan nesne veya verilerin tamamının veya çoğunun benzer veya aynı olduğu durumlarda homojen grup olarak tanımlanır.

Heterojen Karışım Nedir?

Heterojen karışım, her tarafta aynı özellikler bulunmayan ve içindeki taneciklerin gözle görülebildiği karışımlardır. Heterojen tanımı, birbirinden bağımsız işlevleri olan değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük (veya diğer bir deyişle grup), çevresinden yoğunluk olarak farklılaşmasına ve bu sayede kolayca tanımlanabilmesine rağmen, grubun içinde yer alan nesne veya verilerin kendi içinde çok farklı olduğu durumlarda “heterojen grup” olarak tanımlanır.

Homojen ve heterojen terimi fen ve matematik bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir terimlerdir ve Homojen ve heterojen terimleri birbirlerinin zıt anlamlısıdır. Heterojen kelimesi fen biliminde madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olmayan karışım anlamına gelir.

Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı, beton parçası, toprak ile ayran, meyve suyu, süt, çamurlu su, toprak, yağlı su vb. heterojen karışımlara örnek verilebilir.

Hetorojen karışımlar; emülsiyon, süspansiyon, koloit, aerosol olmak üzere dörde ayrılır.

1- Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

2- Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi örnekler verilebilir.

3- Koloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara denir. Homojen gibi görünürler,karışımı oluşturan maddeler gözle görülemezler,ancak karışımdan ışın demeti veya lazer ışını geçirilerek fark edilebilirler. Duman, jöle, boya gibi maddeler buna örnektir.

4- Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Sis, sprey, baca dumanı buna örnektir. Aerosol karışımların çoğu koloite örnektir.

Kaynak: Wikipedia

1 Yorum

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı