Bilgi

Kasırga Nedir? Kasırga İsimleri Nasıl Veriliyor?


Kasırga ya da Tropikal Siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli “Beaufort Rüzgâr Şiddeti Skalasına” göre saatte 118 km‘den fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgârlardır. Kasırga kelimesi, Eski Türkçedeki “kasırku” sözünün günümüze ulaşmış biçimidir. Kasırku ise “titretmek, sallamak” anlamına gelen “kasmak” fiilinden türemiş “fırtına” anlamına gelen bir sözdür. Kasırga kelimesinin İngilizcedeki karşılığı “Hurricane”dir. Bu kelimenin Orta Amerika’da yaşamış olan Mayaların kullandığı “Huracan” kelimesinden geldiği söylenir. Mayaların dilinde “Huracan”, büyük rüzgârların (fırtınaların) ve kötü ruhların tanrısı anlamına gelmektedir. “Hurricane”, İspanyolca “Huracán” kelimesi üzerinden türetilmiştir.

Kasırgalara isimleri, Dünya Meteoroloji Örgütünün daha önceden belirlediği listelere göre verilmektedir. Bu amaçla Atlas Okyanusu ilgili kasırgaları adlandırmak üzere erkek ve kadın adlarından hazırlanmış altı liste vardır. Her altı yılda bir tekrar ilk listeye dönülür. Listedeki her adın ilk harfi albetik sıraya göre belirlenir. Q, U, X, Y ve Z harfleriyle başlayan adlar kullanılmaz. Bir fırtınanın hızı, saatte 200 km’yi geçerse kasırgaya dönüşmüş olarak kabul edilir ve bu listelerde sırada bulunan ad, o kasırgaya verilir.

Yani sanıldığının aksine kasırga isimleri sadece kadın isimlerinden oluşmamaktadır. Yukarıda da açıkladığımız üzere kasırga isimleri 6 yıllık olarak önceden hazırlanmaktadır.

1953’ten beri, Atlantik tropik fırtınalar Ulusal Kasırga Merkezi‘nin oluşturduğu listelerden seçilmiştir. Şu anda Dünya Meteoroloji Örgütü‘nün uluslararası bir komitesi tarafından sıkı bir prosedürle sürdürülmekte ve güncellenmektedir. Aşağıda linklerde belirilen altı liste (tıkla), her altı yılda bir rotasyonda ve tekrarlı olarak kullanılır, yani 2018 listesi 2024’te tekrar kullanılacaktır.

Ulusal Kasırga Merkezinin (National Hurricane Center) web sitesinden 2018-2023 yılları arasında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan kasırga isimleri için buraya (tıkla) ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (World Meteorological Organization) web sitesinden gerçekleşen ve gerçekleşecek olan kasırga isimleri için buraya (tıkla) bakabilirsiniz.

Kasırgalar, Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller’de görülür. Batı Büyük Okyanus’unda Tayfun adını alır. Başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları, Karayiplerin batısında görülür. Orta Amerika kıyılarının biraz açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezinde de sık sık rastlanır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı