Bilgi

Kemosentez Hangi Canlılarda Görülür?


Kemosentez, ışık enerjisi olmadan organik madde üretilmesidir. Gereken enerji; demir, kükürt, hidrojen veya azot gibi inorganik bileşiklerin veya metanın oksitlenmesiyle elde edilir. Bazı bakteriler, ışık enerjisine ihtiyaç göstermeden kimyevi enerji ile organik maddeleri sentez ederler. Mesela azot, kükürt, demir ve hidrojen bakterileri klorofile sahip olmadıkları halde kemosentez sayesinde kemoototrof olabilirler. Bu şekilde kendi besinlerini üreten bakterilere “kemosentetik bakteriler” denir. Kemosentetik bakteriler inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyevi enerjiyi kullanarak CO2 ve H2O’dan kendilerine karbonhidratlı besinler yaparlar.

Işık enerjisi yerine kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşiklerden organik besin sentezi olayına kemosentez denir. Komosentez yaparak organik besin sentezi yapan canlıIara kemoototrof canlılar denir. Kemosentez sadece bir kısım bakteride gerçekleşir.

Kemosentez Hangi Canlılarda Görülür?

  • Demir Bakterileri 
  • Sülfür Bakterileri 
  • Hidrojen Bakterileri 
  • Azot Bakterileri Kemosentez” yapan canlılardır.

Aşağıdaki reaksiyonlarla elde edilen enerji, bakterinin metabolik ihtiyaçlarını karşılar.

1. Demir Bakterileri: Demir hidroksiti oksitleyerek enerji sağlar:

2Fe(OH)2 + O2 → H2O + Fe2O3

2. Sülfür Bakterileri: H2S’yi oksitler:

H2S +3/2O2 → H2O+SO2

3. Hidrojen Bakterileri: H2’yi oksitleyerek enerji sağlarlar.

H2 + O2 → H2O + 68 Kal (Enj)

4. Azot Bakterileri: N bileşiklerini nitrifikasyon ile oksitlerler.

Nitrosomonas bakterilerinde:

2 NH3 + 3O2 → 2 HNO2 + 2 H2O + 158 Kal (enerji)

Nitrosococus bakterilerinde:

2 HNO2 + O2 → 2 HNO3 + 43 Kal (enerji)

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı