Bilgi

Kilogram Nedir? Kilogram Nasıl Tespit Edilmiştir?


Kilogram (kg) Uluslararası Birimler Sistemi’nde (SI) kütlenin temel birimidir. Kilogram, Uluslararası Kilogram Prototipi’nin kütlesine eşit olarak tanımlanmıştır, bu da bir litre suyun kütlesine neredeyse eşittir. Adında bir SI öneki (k) içeren tek SI temel birimidir. Ayrıca, farklı laboratuvarlarda ölçülebilecek temel fiziksel bir özellik yerine, insan yapımı bir cisme dayandırılmış tek SI birimidir.

1889 yılında sabit bir etalon kütle olarak kabul edilmeden önce kg, +4 °C de 1 dm³ saf suyun kütlesi olarak tarif edilirdi. Aynı yıl Fransa’nın başkenti Paris’teki Milletlerarası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu‘nda bulunan iridyum ve platinden yapılmış, 39 mm çapında ve 39 mm yüksekliğinde silindir şeklindeki etalon cismin kütlesine eşit kabul edilmiştir.

Orijinal kilogramın kopyaları daha sonra tüm dünyaya dağıtılmış ve 19’uncu yüzyılın sonunda dünya kilogramı benimsemiştir. Dünyanın ilk kilogramı yada diğer bir deyişle, dünyadaki tüm kilogramların atası ilk silindir Uluslararası Ağırlık ve Ölçüm Birimleri Bürosu’nun Paris’teki merkezinde durmaktadır. Orijinal kilogram şimdiye dek sadece birkaç kez temizlik amacıyla yerinden oynatılmıştır. Çünkü metal silindir üzerinde biriken tozlar hassas ağırlığı değiştirmekteydi.

Türkiye’nin Ölçü ve Ayar Kanunu 8. Maddesinde “1889 yılında Paris’te toplanan Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Genel Konferansında kabul edilerek Fransa’da Sevr’de Breteuil Pavyonunda saklanmakta olan metre ve kilogram prototiplerinden alınan ölçü örnekleri, Türkiye için de uzunluk ve kütle (ağırlık) temel etalonlarıdır. Bu temel etalonlar, Bakanlık tarafından uygun bir yerde saklanır. Bu etalonlara göre hazırlanacak yoklama ve kullanma etalonlarının ne şekilde sağlanacakları, muayene edilecekleri ve korunacakları Bakanlıkça tespit edilir” denilmiştir.

Türkiye 1931 yılında çıkarılan Ölçü ve Ayarlar Kanunu ile metrik sistem kabul edilmiş ve 1933’de Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Bürosu‘na tekrar başvurularak üyelik yenilenmiş ve kilogramın ilk örneği alınmıştır. 1935 yılında 42 no’lu ilk kütle örneği Türkiye’ye verilmiştir. 1953 Yılına kadar Sanayi Bakanlığı tarafından muhafaza edilen bu ilk örnek, karşılaştırmalı ölçümler için 1953 yılında Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Bürosu‘na gönderildiğinde, büro bu ilk örneğin değiştirilmesini tavsiye etmiş ve bunun sonucunda 42 no’lu ilk örnek 54 no ile değiştirilmiştir. Halen Türkiye’nin kütle temel referansı olan 54 No’lu etalon örnek Ulusal Metroloji Enstitüsü‘nde muhafaza edilmektedir. 1935

Etalon: Çeşitli ölçü ve ölçü aletlerinin doğruluğunu tahkik etmek için sahip olunan imkanlara göre en yüksek hassasiyetli ölçü ve ölçü aletlerini ifade eder. Ölçüm standardı veya etalon, bir birimin veya referans olabilmesi için bir büyüklüğün, bir veya birden fazla değerinin tanımlanması, gerçekleştirilmesi, muhafaza edilmesi veya yeniden oluşturulması için bir maddi ölçüt, ölçüm cihazı, referans malzeme veya ölçüm sistemidir.

 • 1 Kilogram = 1.000 Gram
 • 1 Kilogram = 1.000.000 Miligram
 • 1 Kilogram = 1.000.000.000 Mikrogram
 • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000 Nanogram
 • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000 Pikogram
 • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000 Femtogram
 • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000 Attogram
 • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Zeptogram
 • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Yoktogram

 Kaynak:

 • http://www.ume.tubitak.gov.tr/
 • https://www.uludagsozluk.com/
 • https://tr.wikipedia.org/

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı