Bilgi

Kız ve Erkek Çocuklar Gelişim Tablosu (Boy-Kilo)

Kız ve Erkek çocuklarda genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak boy, vücut yapısı, büyüme hızı, fiziksel ve fizyolojik özellikler yönünden birbirlerinden farklılıklar göstermektedirler.

Bu sebeple değişik yaşlarda vücut ölçüleri ve diğer özellikler için alt-üst sınırların bilinmesinde fayda vardır. Sağlıklı çocuklarda boy uzunlukları ilk 6 veya 12 aydan başlayarak genetik yapılarına özgü persentil değerlerine ulaşırlar. 2 – 3 yaşlarına gelindiğinde çocuğun kendine ait genetik özelliğini yansıtan persentil değere erişir. Özellikle vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi gibi büyüme ve gelişme ile ilgili çeşitli faktörlerin değişik yaşlarda gösterdikleri dağılım, normalin alt ve üst sınırları, normal çocuk gruplarından elde edilmiş verilere dayanılarak hazırlanmış tablo ve eğriler ile belirlenmiştir.

Aşağıda verilen tablo ve eğrilerde 3. ve 97. persentil arasındaki değerler normal (standart aralık) olarak kabul edilmektedir. Yapılan incelemelerde 50. persentil ortalama bir çocuk ölçüsünü gösterirken, 3. persentil en kısa veya en zayıf normal çocuğu, 97. persentil en uzun veya en kilolu normal çocuğu göstermektedir. Burada önemli olan husus çocuğunuzun aynı persentil çizgisi üzerinde ilerlemesidir.

3. Persentil Nedir? Herhangi bir yaş aralığında ölçülen  100 çocuktan 3.  sıradaki  en  kısa veya  en zayıf normal çocuğu  ifade  eder. 50. Persentil Nedir? Herhangi  bir yaş aralığında ölçülen  100 çocuktan 50.  sıradaki  orta  uzunluktaki veya  kilodaki normal çocuğu  ifade  eder. 97. Persentil Nedir? Herhangi  bir yaş aralığında ölçülen  100 çocuktan 97.  sıradaki  en  uzun veya  en kilolu normal çocuğu  ifade  eder.

Dikkat edilmesi gereken şey şudur. Eğer bir  çocuğun  tüm  ölçüleri 3. persentilde ve birbiriyle uyumlu  bir artış gösteriyorsa, bu  çocuk normal olarak sağlıklı ve dengelidir. Fiziksel olarak biraz daha ufak bir çocuk anlamına gelmektedir. Ölçümler de boy-kilo ölçümleri bir arada değerlendirilmelidir. Sadece boy veya sadece kilo ile ölçümle karar verilmemelidir. Her  toplumun genetik  özelliklerine büyüme  potansiyelleri farklı olduğu unutulmamalıdır. Her  çocuk  farklı  bir  büyüme  değerine sahiptir  bu nedenle  herhangi  bir  yaşta, tek  bir  normal  ölçüm  değeri söz konusu değildir. Yapılacak tüm  ölçümler için 3-97 arası  persantiller vardır. Eğer bebeğinizin boy/kilo/baş çevresi ölçümünün normal sınırlar içinde olmadığına ilişkin bir endişeniz varsa doktorunuza başvurmalısınız.

Erkek Çocukları Gelişim Tablosu (Ağırlık, Boy, Baş Çevresi)

erkek çocukları gelişim tablosu

Kız Çocukları Gelişim Tablosu (Ağırlık, Boy, Baş Çevresi)

kiz çocukları gelişim tablosu

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı