Bilgi

Kromozom Sayısı İnsanla Aynı Olan Canlılar


Herkese Merhaba. Bu yazımızda “kromozom sayısı insanla aynı olan canlılar” konusunda bilgi vermeye çalışacağım.  Kromozom; DNA’nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir. Mikronla ölçülüp ancak elektron mikroskobuyla görülebilirler.

Hücre, bitkisel ya da hayvansal her türlü yaşam biçiminin en küçük birimidir. Her hücre bir sitoplazma ve çekirdekten meydana gelir. (Prokaryot canlılar hariç) Kromozomlar hücre çekirdeği içinde bulunurlar ve ipliksi yapıdadırlar. Kromozomlar, molekül yapıları çok iyi bilinen DNA (deoksiribo nükleik asit) zinciri ile histon denilen protein zincirinden oluşur. DNA zincirleri de özgül proteinleri sentezlemekle görevli gen adı verilen birimlerden oluşur. Kromozomlar, İ, V, J harfleri gibi biçimlerde görünür ve boyutları mikronla ölçülür.

Kromozomlar bir canlı türünün tüm üyelerinde belli sayı, şekil ve yapıda bulunur. Üzerinde kalıtım birimi olan genleri taşıyan yapılardır. Hücrenin bütün hayatsal faaliyetleri genler tarafından yönetilir. Kromozomların sayısı canlı türlerinde değişiklik gösterir. Solucanda 2, sirke sineğinde 8, kurbağada 26, farede 42, köpekte 78 kromozom bulunmaktadır. Kromozom sayısının gelişmişlikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Örneğin; Hint munçağında (geyik) 6/7 kromozom (dişiler 6, erkekler 7 koromozom) bulunurken, ay denizanasında 44 kromozom bulunmaktadır.

İnsanın kromozom sayısı ise 46’dır. 22’si çift otozom kromozomdur. İnsan hücresinde 1 çift de eşeysel kromozom bulunur ve toplam sayı 46 eder. Eşey kromozomları kadınlarda XX, erkeklerde XY dir. Döllenme sırasında annenin yumurtasındaki 23 kromozom, babanın spermindeki 23 kromozomla birleşir. İşte bu 46 kromozom insanın yaşamında belirleyici rol oynar. Kromozomlarda yer alan ve sayıları 25 bin ile 30 bin arasında olduğu tahmin edilen genlerin oluşturduğu zincir, kişinin göz renginden boyuna, yaşam süresinden yakalanacağı hastalıklara kadar pek çok şeyi programlar. Bu genetik programlar, nükleotit denen (A, T, C, G) yapıların farklı dizilimleriyle şifrelenir.

Kromozom Sayısı İnsanla Aynı Olan Canlılar

  • Samur Antilobu (Hippotragus niger): 46 Kromozom
  • Çin Munçağı (Muntiacus reevesi): 46 Kromozom
  • Parhyale hawaiensis: 46 Kromozom
  • Siyah Moli Balığı (Poecilia sphenops): 46 Kromozom
  • Kurtbağrı Bitkisi (Ligustrum): 46 Kromozom

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı