Bilgi

Kütle ve Ağırlık Nedir? Kütle ve Ağırlık Arasındaki Fark Nedir?


Günümüzde sıklıkla kullandığımız ağırlık ile kütle terimleri aslında aynı gibi görünse de temelde birbirinden farklı kavramlar. Öncelikle kütle dediğimiz terim, bir cismin değişmeyen madde miktarı olarak tanımlanabilir. Ağırlık ise kütleden tamamen farklı olarak bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü ifade etmektedir.

Kütleyi ölçmek için kullanılan birim kilogramdır. Kütleyi doğrudan ölçmek zordur. Bu yüzden kütleyi ölçmek için eşit kollu terazi kullanılır. Ancak ağırlık ise dinamometre ile ölçülmektedir. Kütlenin birimi olarak kg veya g, kilogram/gram kullanılır. Fakat ağırlık bir kuvvet olduğu için birimi Newton yani N’dir.

Bir cismin ilk olarak ağırlığını yaylı kantarla ölçüp daha sonra kütlesini hesaplayabiliriz. İnsanların günlük hayattaki kullanımları düşünüldüğünde, kütle bir cismin sahip olduğu madde miktarı şeklinde de tanımlanabilir.

Kütle skaler, ağırlık ise vektörel bir büyüklüktür. Kütle ve ağırlık arasındaki bir diğer fark ise ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişirken kütle değişmez. Farklı gezegenlerde cisme uygulanan kütle çekim kuvveti farklı olduğu için ağırlık değişmektedir.

Kütle ve ağırlık arasındaki en önemli fark ise kütle, bir cisimdeki madde miktarıdır. Yani kütle dediğimiz terim uzayın her yerinde, her bölgede aynı kalır. Yani kütle değişmez. Ancak ağırlık daha farklıdır. Ağırlık, yerçekiminin kütle üzerindeki etkisini ifade etmektedir. Dolayısıyla kütle uzayda değişken bir kavramdır. Bulunduğu gezegenin yerçekimi kuvvetini de farklılık göstermektedir.

Bunu basit bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Dünyada 60 Newton olan bir cisim Mars gezegeninde 10 Newton gelecektir. Burada görüldüğü üzere değişen şey ağırlıktır. Mars ve Dünyanın yerçekimi farklı olduğu için her cismin ağırlığı değişken olacaktır. Ancak şu bilgi unutulmamalıdır kütle ile ağırlık doğru orantılıdır. Kütle arttıkça ağırlıkta artacaktır.

Kütle ve Ağırlık Arasındaki Farklar

  1. Kütle madde miktarıdır. Ağırlık maddeye etki eden yerçekimi kuvvetidir.
  2. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
  3. Kütle her yerde aynıdır, değişmez. Ağırlık bulunan yere göre değişir.
  4. Kütle “m” simgesi ile gösterilir, ağırlık “G” simgesi ile gösterilir.
  5. Kütlenin birimi “kg” dir. Ağırlığın “newton” dur.
  6. Bir maddenin kütlesi uzayda sıfır olmaz, ancak ağırlığı sıfır olur.
  7. Kütle skaler (sayısal) bir büyüklüktür. Ağırlık vektörel (hem sayısal hem de yönlü) büyüklüktür.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı