Bilgi

Mitokondri ve Kloroplast Ortak Özellikleri ve Farkları


Herkese Merhaba. Bu yazımızda “Mitokondri ve Kloroplast Organelleri Nedir? Ortak Özellikleri ve Farkları Nelerdir?” Sorularına kısaca cevap vermeye çalışacağız.

Mitokondri, mitos (iplik) ve khondrion (tane) kelimelerinden türetilmiş, sitoplazma organelleri arasında yer alan çift zar yapısına sahip ve kendine ait DNA’sı bulunan enerji üretim (ATP) merkezidir.

Kloroplast, bitkilerin genç gövde ve dallarında bulunan, yapısında bulunan klorofil pigmenti nedeniyle bitkiye yeşil rengini veren ve bitkinin fotosentez olayını gerçekleştiren sitoplazma organelidir.

Mitokondri ve Kloroplast Ortak Özellikleri

  • Kloroplast ve mitokondri prokaryot hücrelerde bulunmaz.
  • Hem kloroplast hem de mitokondri, çift zarlıdır.
  • Her iki organelinde Protein, DNA, RNA ribozomları vardır.
  • Her iki organel Elektron Taşıma Sistemine (ETS) sahiptir.
  • Mitokondri ve Kloroplast enerji (ATP) üretir.
  • Her iki organel protein ve enzim sentezlemektedirler.
  • Hem kloroplast hem de mitokondri enerji dönüşümü yapar.
  • Her iki organelde sıcaklık değişiminden etkilenirler.
  • Her ikisi de tomurcuklanma (bölünme) şeklinde yenilenebilirler.
  • Her ikisi de hücre sitoplazmasında bulunur.

Mitokondri ve Kloroplast Farkları

Mitokondri Kloroplast
Mikondri “oksijenli solunum” yapar. Kloroplast “fotosentez” yapar.
Gece gündüz -tüm zamanlarda- aktiftir. Sadece ışık olduğunda aktiftir.
Oksidatif ve substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. Fotofosforilasyon ile ATP üretilir.
Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur. Sadece bitki hücrelerinde bulunur.
Solunum reaksiyonları ile ATP (enerji) üretilir. Işık enerjisi ile ATP (enerji) üretilir.
Mitokondrinin iç zar yapısı kıvrımlıdır. Kroloplastın iç zarı düz bir yapıya sahiptir.
Klorofil renk pigmentleri bulunmaz. Klorofillidir, yeşil renk verir.
Organik maddeleri inorganik maddelere kadar parçalar. İnorganik maddeleri organik maddelere dönüştürür.
Oksijen (O2) kullanır, Su (H2O) üretir. Karbondioksit (CO2) ve Su (H2O) kullanır, Oksijen (O2) üretir.
Mitokondr ortam pH’ını düşürür. Kloroplast ortam pH’ını arttırır.
Turgor basıncını arttırır. Osmotik basıncı düşürür. Turgor basıncını düşürür. Osmotik basıncı arttırır.
Mitokondri, solunum reaksiyonları ile ATP üretir. Kloroplast ışık enerjisi ile ATP üretir.
İçinde matrix bulunur ve iç zarı kristayı yapar. İçinde stroma bulunur ve iç zarı tilakoidi yapar.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı