Bilgi

Nanometre Nedir? Nerelerde Kullanılır? 1 Metre Kaç Nanometredir?


Herkese Merhaba. Bu yazımızda -kısaca- “Nanometre Nedir? Nerelerde Kullanılır? 1 Metre Kaç Nanometredir?” sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Nanometre (nm), 1 metrenin milyarda biridir. Daha çok gözle görülemeyen mikroskobik yapıdaki maddeleri (atom vb.) ölçmek için kullanılan matematiksel bir ölçü birimi olup “nm” simgesi ile gösterilir.

 • 1 nm =0,000000001 metre

Nanoteknolojinin Başlıca Kullanım Amaçları

 • Nanometre ölçekli yapıların analizi
 • Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması
 • Nanometre ölçekli yapıların imalatı
 • Nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi
 • Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi

Nanoteknolojinin Başlıca Kullanım Alanları

Endüstriyel Alanda Kullanımı: Mikrosensörlerin, mikromakinelerin, optoelektronik elemanların imalatı ve uygun şekilde bir araya getirilmesi.

Medikal Alanda Kullanımı: Mikro cerrahide (göz, beyin vb.), diagnostik kitlerde, bilimsel araştırmalarda, yüzey karakterizasyonu ve modifikasyonu, mikroorganizmaların taşınması, dna modifikasyonu vb.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde neredeyse her alanda Nanometre kullanılır. İşlemcilerde, GPU’larda, tıp ürünlerinde gibi. Bir örnek vermek gerekirse hücre zarı 12 nm‘dir. Ayrıca nanometre birçok bilgisayar parçasının üretim tekniğinde kullanılan ölçüm birimidir. Örneğin yeni nesil işlemcilerde 14-20 nm teknolojisi kullanılmaktadır.

1 Metre = 10 Desimetre = 100 Santimetre = 1.000 Milimetre = 1.000.000 Mikrometre = 1.000.000.000 Nanometre = 1.000.000.000.000 Pikometre =1.000.000.000.000.000 Femtometre = 1.000.000.000.000.000 Attometre

Uzunluk Birimleri Küçükten Büyüğe Sıralama (Tıkla)

 • Attometre (Kısaltma: am)
 • Femtometre (Kısaltma: fm)
 • Pikometre (Kısaltma: pm)
 • Nanometre (Kısaltma: nm)
 • Mikrometre (Kısaltma: μm)
 • Milimetre (Kısaltma: mm)
 • Santimetre (Kısaltma: cm)
 • Desimetre (Kısaltma: dm)
 • Metre (Kısaltma: m)
 • Dekametre (Kısaltma: dam)
 • Hektometre (Kısaltma: hm)
 • Kilometre (Kısaltma: km)

Normal bir insan gözü, herhangi bir alet yardımı olmaksızın (örneğin; büyüteç, mikroskoplar), bir milimetrenin yaklaşık 200’de biri (20 mikrometre) kalınlığındaki nesneleri görebilir. 20 mikrometreyi daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verelim: Bir kazağa yapışan veya toz gibi havada uçan tek bir pamuk / akrilik elyafı ayırt edebiliyor musunuz? Veya, avucunuza aldığınız bir miktar kumun içindeki tanecikleri kolayca birbirinden ayırt edebiliyor musunuz? Bunları yapmakta zorlanıyorsanız, bunun yerine kalınlıkları 18 mikrometreden 180 mikrometreye kadar değişen insan kıllarını inceleyin. Bunların hepsi mikrometre seviyesindedir. Nanometre boyutlu cisimler ise bunlardan bin kat daha küçüktür!

Metrik Ölçü Birimleri Tablosu

 Metrik Birim Power Factor
Egzametre (Em) 1018 1 000 000 000 000 000 000
Petametre (Pm) 1015 1 000 000 000 000 000
Terametre (Tm) 1012 1 000 000 000 000
Gigametre (Gm) 109 1 000 000 000
Megametre (Mm) 106 1 000 000
Kilometre (km) 103 1 000
Hektometre (hm) 102 100
Dekametre (dam) 101 10
Metre (m) 100 1
Desimetre (dm) 10-1 0.1
Santimetre (cm) 10-2 0.01
Millimetre (mm) 10-3 0.001
Mikrometre (μm) 10-6 0.000 001
Nanometre (nm) 10-9 0.000 000 001
Pikometre (pm) 10-12 0.000 000 000 001
Femtometre (fm) 10-15 0.000 000 000 000 001
Attometre (am) 10-18 0.000 000 000 000 000 001

Not: Ångström, Işığın dalga boyunu ölçmekte kullanılan uzunluk ölçü birimidir. İsveçli fizikçi Anders Jonas Ångström tarafından tanımlandığından onun adıyla anılır. Ångström birimi kısaca Å olarak gösterilir ve 10⁻¹⁰ m‘ye eşittir. Yani 1 Metre = 10.000.000.000 Ångström’dür. Başka bir ifade ile 1 Nanometre = 10 Ångström’dür.

1 Yorum

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı