Bilgi

Pİ Sayısı Nasıl Bulundu ve Kim Buldu?


Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilmiş olan bir sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından π sayısı matematiksel bir sabittir. Günlük kullanımda genellikle π ≈ 3,1416 olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç vardır.

Pi sayısının nasıl ve kim tarafından bulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunun nedeni pi sayısının farklı devirlerde farklı milletler tarafından kullanmasıdır. Babillerden beri Orta Doğu ve Akdeniz uygarlıklarının pi sayısının varlığından haberdar oldukları bilinmektedir ve farklı uygarlıklar pi sayısı için farklı sayılar kullanmıştır.

Pi sayısı olarak isimlendirilen bu gizemli sayı üzerinde incelemeler yapıldığında köklerinin ta Babiller zamanına ilerlediği görülmüştür. Başta Babiller ve eski Mısırlılar tarafından kullanılmış olan Pi sayısının bu yıllarda hangi amaçlar ile kullanıldığına dair kesin bulgulara henüz ulaşılmamıştır. Roma rakamları nasıl yazılır konusu bile yakın zamanda aydınlatıldığına göre Pi sayısının aydınlatılması adına bir hayli zaman daha gerektiği düşünülmektedir.

Eski medeniyetler ele aldıkları her dairenin çevresinin çapına bölünmesi sonucunda sabit bir oran elde edildiğini görmüştür. Bu durumu gizemli bulan eski medeniyetler bu nedenden dolayı Pi sayısı üzerinde uzun yıllar boyunca hatırı sayılır çalışmalar yapmıştır.

Babiller’in matematik geçmişi incelendiğinde Pi sayısını 3,125 olarak kullandıkları görülmektedir. Eski Yunan medeniyetleri ise bu sayıyı 3,162 olarak kullanmıştır. Görüldüğü üzere matematik açıdan bir sıkıntı oluşturmayacak değerleri eski medeniyetler bulmuş ve çeşitli matematiksel işlemlerde kullanmışlardır.

1400’lü yıllara gelindiğinde İran asıllı bilim adamları Pi sayısının yaklaşık olarak virgülden sonraki 16 basamağını doğru olarak tespit etti. 1600’lü yılların başında ise Alman adıllı bilim adamı olan Ludolph van Ceulen Pi sayısının virgülden sonraki toplam 20 basamağını buldu. Bulunan sayı yeterli bir sayı olduğundan uzun yıllar boyunda bu şekilde kullanıldı. Daha ileriki yıllarda çeşitli ölçüm cihazlarının geliştirilmesi ile birlikte Pi sayısının sonsuz tane rakamdan oluşan virgülden sonraki değerleri elde edilmiştir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı