Bilgi

Silah Nedir? Silah Çeşitleri Nelerdir?


Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne “Silah” denir.

Silah, saldırı veya savunma amacı ile kullanılan düzenek, aygıt ve araçların genel adıdır.

Gürz, bıçak, kılıç, mızrak, kargı, kırbaç, yay, cirit, bumerang, kalkan, zırh, mancınık, koçbaşı, hançer, balta, kama ve bunlara benzer pek çok çeşitte silah geliştirildi. Bunların savaşta en yaygın olanı kılıçtı. Meç, şimşir, gaddare, yatağan gibi çeşitleri vardı. Ateşli silahların bulunuşuna kadar yaygın olarak kullanılan diğer bir silah oktu. Mancınık, gülleleri ve büyük okları fırlatmaya yarayan bir aletten çok bir mekanizmaydı. Günümüzde hala kullanılmakta olan kasatura, tüfeğin ucuna takılan dürtücü ve kesici ateşsiz bir silahtır. Koçbaşı, ucunda demir bir koçbaşı bulunan asılı bir kirişten ibarettir. Kale kapılarını yıkmak için kullanılır.

Silah Çeşitleri Nelerdir?

1. Ateşli Silahlar: Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlara Ateşli Silahlar denir.

a- Ağır Ateşli Silahlar: Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek, uzun menzilli ağır silahlardır. Örneğin uçaksavar roketler. Tank, havan vb.

b- Hafif Ateşli Silahlar: Bir kişi tarafından kullanılabilen, isabet oranının yüksek, menzilinin ve tahrip gücü az olan silahlardır. Örneğin, tabanca, tüfek, makinalılar. Hafif ateşli silahlar; uzun namlulu ve kısa namlulu ateşli silahlar olmak üzere ikiye ayrılır.

2. Ateşsiz Silahlar: 6136 sayılı kanunun 4.maddesinde ateşsiz silahlar kama, hançer, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, sivri uçlu ve oluklu bıçak, boğma teli ve mutsa olarak sıralanmıştır.

3. Kimyasal Silahlar: Kimyasal özelliği nedeni ile öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, hayvan, bitkiler ve metaller üzerinde etkili olan katı, sıvı, gaz ve gerasol haldeki maddelere Kimyasal Silah denir.

Zehirli Gazlar: Canlıların sağlığını bozucu etkileri olan gazlara “Zehirli Gazlar ” denir. Zehirli gazlar etkileri bakımından beş kısma ayrılır.

a- Sinir Gazları: Korkunç gazlardır. Renksiz ve kokusuzdur. Gözbebeği uflamasıyla başlayan etkileri bütün gazların normal üstü kasılmasıyla devam ederek ölüme götürür.

b- Yakıcı Gazlar: Deri üzerinde iyileşmesi çok zor yaralar açar.

c- Boğucu Gazlar: Solunum yolu ile vücuda girip nefes yolları ve akciğerleri tahrip etmek suretiyle solunum sistemini etkileyen gazlardır. Basınçla sıvılaşan renksiz ve çok uçucu olan bu gazlar genellikle renksiz ve yeni biçilmiş çayır, çürümüş saman ve mısır püskülünü andıran kokuları vardır. Fazla miktarda alındığında gazla şişen akciğerler kanın serumu nedeniyle sıvı ile dolar ve oksijen eksikliği ölüme neden olur.

d- Aksırtıcı Gazlar: Öldürücü değildir. İnsanı şiddetle aksırtır

e- Göz Yaşartıcı Gazlar: Öldürücü değildir. Geçici bir zaman görmeye engel olur.

4. Nükleer Silahlar: Bir atomun parçalanması (fizyon) yada iki atomun birleştirilmesi (füzyon) halinde açığa çıkan enerjiden yararlanılarak yapılan silahlardır.

5. Biyolojik Silahlar: Genel olarak askeri amaçlı kullanılan mikrop ve virüslerin yayılmasıyla, kullanıldığı bölgede hastalıkların bulaşmasına yol açan kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olabilen silahlara biyolojik silahlar denir

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı