Bilgi

Şubat Ayı Kaç Gündür? 28 ve 29 Gün Çekmesinin Nedeni Nedir?


Hali hazırda kullandığımız “Miladi Takvime” göre her yıl 365 gün 6 saatten oluşur. Bu 6 saat her 4 yılda bir, toplam bir gün (24 saat) ettiği için 4 yılda bir şubat ayları 29 gün çeker.

Şubat ya da diğer adıyla küçük ay (halk arasında gücük ay), Gregoryen Takvimi’ne göre yılın 2. Ayı olup artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çekmektedir. Artık yıllar, 4 ile kalansız bölünebilen yıllardır (400 ile bölünemeyen yüzyıl başları hariç). Örneğin 2008 yılı artık yıl iken 2100 yılı artık yıl değildir.

Şubat ayının 28 mi yoksa 29 mu çektiğini anlamanın yolu oldukça basittir. Örneğin; 2020 yılı Şubat ayı kaç gün çekiyor? diye merak eden dostlarımız var ise aşağıdaki yöntemle basit bir şekilde şubat ayının kaç çektiğini öğrenebilirsiniz. Merak ettiğimiz yılın son iki basamağını 4’e tam bölebiliyorsak 29, tam bölemiyorsak 28 gün çeker. Örneğin; 2020 yılının son iki hanesi olan 20; 4’e tam bölündüğü için 29 çekmektedir. 2021 ise 4’e tam olarak bölünemediği için 28 çekecektir.

Şubat Ayı;

  • 2020 yılında 29 gün çekecektir. 20 sayısı 4’e tam bölünür. (20 sayısı 4’ün katıdır.)
  • 2021 yılında 28 gün çekecektir. 21 sayısı 4’e tam bölünmez. (21 sayısı 4’ün katı değildir.)

Şubat Ayı İsminin Kökeni Nedir?

Şubat ayı Süryanice Şabat sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Şubat ayının batılı dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus‘un adından gelir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimine sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık M.Ö. 700 yıllarında yapılmıştır.

Şubat Ayının 27 ve 29 Gün Çekmesinin Nedenleri?

Bugün kullandığımız Miladi takvim ya da diğer adıyla Gregoryen takvimi takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12’ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. “July” olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus’un adından) ayının 30, Caesar’ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat’tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı