Bilgi

Tüketici Hakem Heyeti “Savunması İstendi” Nedir?


Tüketici hakem heyetine başvuran bir tüketici, tüketici hakem heyeti savunması istendi ne demek diye merak edebilir. Bu durum, tüketici hakem heyetinin başvuruyu inceledikten sonra, şikayet edilen satıcı veya hizmet sağlayıcıdan konuyla ilgili bir savunma istemesi anlamına gelir. Bu savunma, tüketici hakem heyetinin karar vermesine yardımcı olacak bilgi ve belgeleri içermelidir. Savunma istenmesi, tüketici hakem heyetinin başvuruyu reddetmediği veya kabul ettiği anlamına gelmez. Sadece başvurunun değerlendirilmesi aşamasında bir işlemdir.

Tüketici Hakem Heyetine yapılmış olan başvuru, karşı tarafa bildirilir ve 30 gün içinde savunmasını göndermesi istenir. Gelen sonuç, Raportörler tarafından bir dosya şeklinde düzenlenip heyet gündemine alınır. Hakem Heyeti her 15 günde bir (ayda iki defa) toplanarak gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür ve karara bağlar. Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar her iki tarafa tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açıktır. Tüketici İl Hakem Heyetinin verdiği karar tarafları bağlar, icrai takibat yapılabilir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı