Bilgi

Üniteryen Üniversalizm Nedir?


Üniteryen Üniversalizm ya da Üniteryenizm, 1961’de hakikat ve anlam için özgür ve sorumlu arama anlayışı üzerine kurulmuş teolojik özgürlükçü bir dindir. Üniteryen Üniversalistler arasında tüm dünya dinlerinden, birçok farklı kaynaktan ve inanç ve uygulamaların geniş bir yelpazesine rastlanır. Üniteryen Üniversalizm çoğulcu yaklaşım içerir. Üyeleri hümanist, agnostik, deist, ateist, neo-pagan, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Budist, monoteist, panteist ya da politeist bir inancın veya burada yer almayan başka inançlar ile inanç sınıflandırmalarının bir mensubu olabilirler.

İlkeleri arasında içsel değerlere ve her kişinin onuruna saygı, ruhsal gelişim için teşvik, adalet, eşitlik ve insan ilişkilerinde şefkat, hakikat ve anlam için özgür ve sorumlu arama, barış, özgürlük, dünya toplumu ve bunun gibi fikirlerle inançlar vardır. Kilise bir inanç yoktur. Bunun yerine ÜÜ ruhsal gelişim için onların ortak arama tarafından birleştirilmiştir. Bu nedenle, Uludağ cemaat üyelikleri arasında birçok agnostikler, teist ve ateist bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde 221.000 cemaat derneği üyesi ve 800.000 civarı Üniteryen Üniversalist 1,070 civarı cemaat derneği bulunmaktadır.

Üniteryen Üniversalizm, Universalist Kilisesi ve Amerikan Unitarian Derneği adlı iki tarihsel Hıristiyan mezhep topluluklarının, Amerika 1961 yılında birleşmesiyle kuruldu. Her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri merkezli; Bu birleşme sonucu oluşan yeni organizasyon olan Üniteryen Üniversalizm doğdu.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı