Bilgi

URI ile URL Arasındaki Fark


URI: Uniform Resource Identifier teriminin kısaltılmış halidir. İnternet’te bir kaynağın tam yerine işaret eden (belge veya resim gibi), standart bir formata uygun bir karakter dizgisidir. Bir URL’in altında bulunan bir kaynağın tam yoluna işaret eder. “https://www.tech-worm.com/rootkit-nedir/”, URI’e bir örnektir.

URL: Uniform Resource Locator teriminin kısaltılmış halidir. Türkçeye doğrudan çevrildiğinde Birörnek Kaynak Konumlayıcı ya da Tekdüzen Kaynak Bulucu şeklinde çevrilebilir. İnternet’te bir kaynağın yerine işaret eden (belge veya resim gibi), standart bir formata uygun bir karakter dizgisidir. “https://www.tech-worm.com”, URL’e bir örnektir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı