Bilgi

Zemzem Suyunun Bilinmeyen Sırları!


Allah (cc) tüm canlıları sudan yaratmıştır. İnsanlar neredeyse her şey için suya ihtiyaç duyar. Tarım, inşaat, ulaşım ve soğutma ve ısıtma bu ihtiyaçların başında gelir. Ancak tüm sular aynı değeri ve önemi taşımaz. Zemzem suyunun bilinmeyen sırları olduğu için Müslümanlar tarafından zemzem suyuna saygı duyulur.

Su Neden Bu Kadar Önemlidir?

Su temel bir ihtiyaçtır ve insan vücudundaki çeşitli fizyolojik işlevleri yerine getirmek için gereklidir. İnsanlar bir ay boyunca yemeksiz yaşayabilir ancak susuz sadece yedi gün yaşayabilirler.  Dünyanın su kaynakları sınırlı olmasına ve mevcut kaynakların hızla tükenmesine rağmen milyarlarca insana su sağlayan Zemzem su kaynağı var. Müslümanlar için, insanlık tarihinin başlangıcından beri insanların susuzluğunu gideren kutsal sudur. Bu su kaynağı Müslümanlar için en kutsal şehirlerden biri olan Mekke bölgesinde yer almaktadır. Bu şehir, Suudi Arabistan‘ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde şehrinin yaklaşık 70 km güneyinde yer almaktadır.

Zemzem Suyu Kutsal Mıdır?

Zemzem‘den bahseden kısa anekdotlar, Tevre (Eski Ahit / Tevrat), İncil ve Kuran da dahil olmak üzere çeşitli dinlerin kutsal kitaplarında anlatılmıştır. Bu kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi zemzem kutsal sudur ve Allah’ın büyük bir armağanı olarak kabul edilir. İslam tarihi, zemzem suyunun ortaya çıkması ile ayrıntılı bir açıklamasını sunar. Peygamber İbrahim, eşi Hacer ve bebeği İsmail ile Mekke’ye gelir. İbrahim Peygamber, Allah’ın (cc) isteğini yerine getirmek için eve döner. Hacer ve bebeği çölde bırakır. Kısa süre sonra İbrahim’in onlarla bıraktığı su biter. Hacer’de ise artık çocuğunu emzirecek güç kalmaz.

Hacer, su aramak için El-Safa ve El-Merve tepeleri arasında yedi kez sabırsızlıkla yürür. Yedinci turdan sonra oğlunun yeri tekmelediğini görür. Melek Cebrail’in sesini duyar. İsmail’in ayaklarının altından su çıkar. Hacer, elleriyle suyu kapta toplar. Su her seferinde tekrar köpürür. Bu sırada su yüksek bir hızla aktığından Cebrail melek “yavaşla” anlamına gelen “Zemzem” kelimesini söyler. Böylece bu suyun adı zemzem olur.

Zemzem Kuyusunun Yapısı

Zemzem kuyusu elle kazılmıştır ve yaklaşık 30,5 m derinliğindedir. İç çapı 1,08 ila 2,66 m arasında değişmektedir. Hidrojeolojik terimlerle anlatmak gerekirse bu kuyu, Mekke’den geçen vadi ve alttaki taze ana kayadan yer altı suyunu çeken İbrahim vadi içinde yer almaktadır. Kuyu günümüzde, kuyunun net bir şekilde görülebilmesini sağlayan cam panellerle korunan bir bodrum katında yer almaktadır. Kuyudan su çekmek için eski halatların ve kovaların yerini alan elektrikli pompalar kullanılır. Kuyu odasına ve çevresine ileri gelenler dışında hiçbir ziyaretçi giremez. Odanın dışında, soğuk zemzem suyu çeşmelerinin ve içme amaçlı dağıtım kaplarının sağlandığı bir servis alanı bulunmaktadır. Son zamanlarda, Al-Haram tavaf bölgesi bu alana girişi kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kuyu artık hacılar için erişilebilir değildir. Bunun yerine soğuk zemzem su çeşmeleri ve dağıtım kapları artık Tavaf bölgesinin çevresine yerleştirilmiştir.

Zemzem Suyunun Fiziki-Kimyasal Analizi

Zemzem suyunun fiziksel ve kimyasal parametrelerini belirlemek için farklı çalışmalar yapılmıştır. Zemzem kuyusunun ilk analitik çalışması 1935’te Mısırlı bir komisyon tarafından Hicaz’da gerçekleştirildi. Daha sonra, 1971’de Tarım Bakanlığı Riyad (Suudi Arabistan) ve danışmanları tarafından iki bağımsız ayrıntılı analiz yapıldı. Bu çalışmalar, uluslararası araştırmacılar için yeni araştırma yolları açtı ve Zemzem suyunun kimyasal analizine ilişkin ilk uluslararası yayın 1976’da Amerikan Su Kaynakları Birliği’nde yayınlandı. Daha sonra 1982’de Abu-Samn tarafından ikinci bir rapor yayınlandı. Abu-Samn bulunan üç farklı kuyudan suyu inceledi. Araştırması, zemzem suyuna kıyasla yakındaki su kaynaklarının daha yüksek toplam çözünmüş katılar içerdiğini gösterdi.

Zemzem Suyu ve Tarımda Kullanılması

Musluk suyu tarım için gerekli faktörlerden biridir. Çok sayıda araştırma, esas olarak suyun bitkilerin büyümesi ve verimi üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Mısırlı bir grup su türlerinin buğday ve bakla büyüme parametreleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Tek başına zemzem suyunu, zemzem suyunu musluk suyuyla, zemzemi arıtılmış su ve musluk suyuyla, tek başına arıtılmış suyu ve bunların kombinasyonlarını kullandılar. Tek başına zemzem suyunun veya zemzem kombinasyonunun, arıtılmış su veya musluk suyu ile kullanılması, tohum çimlenme yüzdesinde, sürgün uzunluğunda ve filizlerin taze ve kuru ağırlıklarında belirgin artışlara neden olmuştur. Benzer şekilde, zemzem ile sulanan bakla bitkilerinde çiçek yüzdesi, diğer su arıtmalarından daha yüksekti.

Zemzem suyu ile sulanan mahsullerin verimler daha fazla çıkmıştır. Zemzemin sırları arasında tarıma etkisi de yer almaktadır. Zemzem suyu ile sulama, mercimek fidelerinde protein, RNA, DNA ve toplam fenolik ve antioksidan içeriğini artırmıştır. Tüm bu çalışmalar zemzem suyunun kutsallığını ve benzersizliğini kanıtlamaktadır.

Zemzem Suyunun Faydaları

Hac ve umrenin faydaları dini ve kişisel düzeyde sonsuz olsa da zemzem kuyusu ziyaretiniz kesinlikle deneyiminizin en önemli noktalarından biri olacaktır. Dr. Yahya Koshak‘anın ultraviyole teknolojisi kullanılarak yaptığı araştırmada zemzem suyunun yüksek florür seviyeleri nedeniyle mikrop ve bakteri içermediği bulunmuştur. Zemzem suyu saflığıyla bilinir. Hatta genellikle gezegendeki en saf su olarak kabul edilir. Zemzem suyunun yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilecek çok yüksek seviyelerde kalsiyum ve magnezyum içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Münih’teki en büyük tıp merkezinin başı olan Alman bilim adamı Dr. Knut Pfeiffer, uzun süre zemzem suyunun etkilerini ve faydalarını araştırmıştır. En büyüleyici teorilerinden biri, bu suyun enerji seviyelerini artırması ve insan vücudunun hücre sistemlerini güçlendirmesi olmuştur.

Zemzem Suyu sağlıklı kemiklerin büyümesini teşvik eder. Kalsiyum bolluğu nedeniyle zemzem suyu vitaminleri emdiği ve daha iyi büyümesi için onlardan yararlanır. Bunun için insan vücudunu, özellikle kemikleri olumlu yönde etkiler. Zemzem suyunun bilinmeyen sırları hakkında çeşitli uyruklara sahip insanlar araştırma yapmaya devam etmektedir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı