Bilgi

2015 Komiser Yardımcılığı Sınav Soruları


Herkese Merhaba. Bu yazımızda sizlere 2015 yılında çıkan “Komiser Yardımcılığı Sınav Soruları” konusunda bilgi vermeye çalışacağız. Aşağıdaki sorular çeşitli sitelerden derlenerek hazırlanmış olan “29 Kasım 2015 tarihinde yapılan POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ EMNİYET MENSUBU ÖĞRENCİ ADAYI YAZILI SINAVI” sorularıdır.

 1. Aşağıdakilerden hangisi 2015 Unesco dünya varlıkları listesine girmiştir? 2015 yılında Unesco Dünya Varlıkları Listesinde ülkemizden Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Efes girmiştir.
 2. Yapılan araştırmalarda Tuzlu Su bulunan gezegen hangisidir? Mars
 3. HSYK üye sayısı 22’dir. 12 yedek üye bulunmaktadır.
 4. Özel Güvenlik başka işlerde kullanılması karşılığı Para Cezasıdır.
 5. “Egoist” kelime anlamı olarak “Kendini beğenmiş; bencil” dir.
 6. Aziz Sancar
 7. G-20 Antalya’da yapılmıştır.
 8. Kamu alanında silah sıkmak (Bu soru tam anlaşılmamıştır)
 9. Polis’in küfür sonrası ateş etmesi “Ani Kast”
 10. Geçici hükumet güven oyu almaz.
 11. İl Disiplin Kurulu Başkanı “Vali Yardımcısıdır”
 12. Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın nakli Adalet Bakanının istemi üzerine Yargıtay tarafından yapılır.
 13. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.
 14. Komiser yardımcısına meslekten men cezası vermeye yetkili “Merkez Disiplin Kurulu” dur.
 15. Devlet Denetlemek Kurulu Cumhurbaşkanı’na bağlıdır. Onun yetki ve sorumluluğunda görev yapmaktadır.
 16. Toplantı yapılabilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırksekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilir.
 17. Cadde sokakları işgal ederek geçişe engel olanlara belediye zabıtası ceza yazar
 18. Hatay
 19. Anayasa Mahkemesi Üyeleri: TBMM- Cumhurbaşkanı
 20. Hangi Merkezi İdare yardımcı kuruluş değildir; Yargıtay
 21. İdari Para Cezası: Mülki İdare Amiri
 22. Kolluk Amiri keşif yapamaz!
 23. Komiser Yardımcısı Karakol Amiri olamaz.
 24. MGK: Sekreter
 25. Suçtan zarar gören mağdurun dinlenmesi: Bilgi Alma (?)
 26. Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması,
  soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh
  ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.
 27. 1845 Polis Nizamnamesi: Fransa
 28. Devletleştirme işlemi İdari bir işlemdir.
 29. Konutta arama her durumda Hakim kararıyla yapılır.
 30. Tekalif-i Milliye
 31. İstanbul’un İşgali- TBMM açılması sebep sonuç ilişkisidir.
 32. Verilen kararlarda sadece geriye alma işleminde geriye dönük iptal sağlanır. (?)
 33. Milli Birlik ve Beraberlik
 34. Rusya’nın amacı: Erzurum, Batum ve Kars’ı almaktır.
 35. Kolluk Amiri: Geçici Barınma
 36. Ekip Otosu: Zincirleme Suç
 37. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Avrupa Konseyi
 38. Kelepçe Takma: Aşağılayıcı
 39. Çocuklara Kelepçe takılamaz.
 40. Devir teslim yapmadan görevinden ayrılan 3 yıl Devlet Memurluğu görevine dönemez.
 41. PVSK silah kullanma: 16. Madde Polis, aşağıda yazılı hallerde silah kullanmağa salahiyetlidir:
  A) Nefsini müdafaa etmek;
  B) Başkasının ırz ve canına vuku bulan ve başka suretle men`i mümkün olmayan bir taarruzu savmak için;
  C) Ağır cezayı müstelzim bir suçtan maznun olarak yakalanıp nezaret altında bulunan veya her hangi bir suçtan mahküm ve mevkuf olupta tutulması veya nakil ve sevki polise emir ve tevdi olunan şahısların kaçmaları veya bu maksatla polise taarruzları halinde yapılacak ihtarlara itaat edilmemiş ve kaçmağa ve taarruza mani olmak için başka çare bulunmamışsa;
  D) Muhfazasına memur olduğu mevki veya elindeki silaha yahut kendisine verilmiş veya teslim edilmiş olan karakolhane ile şahıslara karşı vuku bulacak taarruzu başka suretle defa imkan olmamışsa;
  E) Ağır cezayı müstelzim ve meşhut cürüm halinde bulunan suçlarda suçlunun saklı olduğu yerin arandığı sırada o yerden şüpheli bir şahıs çıkarak kaçtığı ve dur emrine kulak asmadığı görülerek başka suretle ele geçirilmesine imkan bulunmamışsa;
  F) Ağır hapsi müstelzim bir suçtan dolayı maznun veya mahküm olupta zabıtaca aranmakta olan bir şahsın yakalanmasına teşebbüs edildiği sırada kaçar ve dur emrine de kulak asmıyarak başka türlü ele geçirilmesi kabil olmazsa;
  G) Vazife esnasında polise tecavüze veya karşı koymağa elverişli aletlerin ve silahların teslimi emredildiği halde emrin derhal yerine getirilmiyerek karşı gelinmesi veya teslim edilmiş silah ve aletlerin zorla tekrar alınmasına kalkışılmışsa;
  H) Polisin vazifesini yapmasına yalnız veya toplu olarak fiili mukavemette bulunulmuş veya taarruzla mümanaat edilmişse;
  İ) Devlet nüfuz ve icraatına silahlı olarak karşı gelinmişse;
 42. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun 2911 sayılı kanundur.
 43. Milletvekili Tüm milleti temsil eder.
 44. Anayasa Sınırlama sebebi olmayan Milli Eğitim Bakanlığı
 45. Çevik kuvvet Vali, Egm, İçişleri Bakanı
 46. Anayasa Mahkemesine başvuru 30 gün
 47. Temel Haklarda Uluslararası antlaşma hükümleri uygulanır.
 48. Şahsi Mesele: Hatay
 49. Polis’in kimlik göstermesi gereklidir.
 50. Yaşam Hakkı
 51. Aile içi Şiddet şube Md. Asayiş Daire Başkanlığı
 52. Anayasa Mahkemesine “İptal Davası” açılır.
 53. Geçici İşçi
 54. Yılancık Hastalığı
 55. Deprem: Taksirli Yaralama
 56. Maddi Hata
 57. Zincirleme Suç
 58. Bu iş olacak ya da olmayacak
 59. Kongreler: Batı Anadolu
 60. Müdür Sayısı: 625
 61. Meclis soruşturması
 62. Toplum Destekli Polis kurumlararası iletişim
 63. Çilingir: Görev gereği kapı açtırılır.
 64. Anayasa Mahkemesine başvuran İnsan Hakları Mahkemesine başvuramaz.
 65. Devletçilik sorusu
 66. Dernekler
 67. Merkezi Teşkilata yardımcı kuruluş: Yüksek Denetleme
 68. Başkanlık Meclis Sistemi- Güvenoyu
 69. İstisna: Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği
 70. AİHM-AVRUA KONSEYİ
 71. Temel hakların sınırlandırılmasında -MİLLİ EĞİTİM
 72. Kolluğun dokunamayacağı hak-YAŞAM HAKKI
 73. AYM başvurudan sonra AİHM başvurulamaz
 74. AİHM cezası-DEVLETE TAZMİNAT ÖDETMESİ
 75. Yanlışlıkla tutuklama-GAYRİ İNSANİ VE KÜÇÜLTÜCÜ CEZA
 76. Uluslar arası anlt olmayan -İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
 77. Yaptırımı olmayan -İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
 78. Temel hakların kısıtlanmasında mutlak olmayan-ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ
 79. Dayanışma haklarından olmayan-YAŞAM HAKKI

Başka bir kaynak…

1- 1. sınıf emniyet müdürü – 625
2- 1.sınıf Müdür Derecesi – Daire Başkanı
3- İdari Vesayet tarzı bir soru vardı
4- 3. Kuşak Hak – yaşam hakkı
5- İl Disiplin – Vali Yardımcısı
6- MGK üyesi Değil – MGK Sekreteri
7- Toplum Destekli Polislik – İşbirliği
8- Anlatım Bozukluğu – Egoist
9- Ad olarak kullanılma – Yılancık
10- Kolluk Etiği – Polis-Jandarmalı soru
11- Tutuklulukla ilgili soru – 8 ay olan
12- HSYK üye sayısı – 22-12
13- Türkçe – Ya – yada
14- Anayasa Mahkemesi Başvuru süresi – 30 gün
15- 1845 Polis Nizamnamesi – Fransa
16- Atatürk şahsi meselesi – Hatay
17- Anayasa Mahkemesi üyeleri – Cumhurbaşkanı ve Tbmm
18- Mülki amir – Dernekler kapatılması
19- G20 – Antalya
20- Toplantı evrakı – 48 saat önce vali-kaymakam
21- Kimya ödülü – Aziz Sancar
22- Hangi Gezegen – Mars
23- Komiser Yard. hangisi değildir – Karakol Amiri
24- Komiser Yard. Meslekten çıkarma- Polis Merkez Disiplin
25- Müdafi incelemesi – İzin almadan inceler
26- Yunan saldırıları – Düzenli ordu
27- AİHM hangisini uygular -Tazminat
28- Sınırlama – Milli Eğitim
29- Çevik görevlendirme – Vali-EGM-İçişleri Bakanı
30- Anayasa Mahkemesine başvuru uluslarası başvuruyu engellemez
31- Uyumak – Kınama
32- Meskun mahalde silah atma – Meslekten İhraç
33- İnsan hakları işkenceyi önleme sorusu – Cevap
34- Polisin görevi değildir – Kaldırım işgali vs
35- Mahkeme taşıma – Yargıtay
36- Unesco – Diyarbakır
37- PVSK silah – Madde 16
38- Zorunlu Müdafii – Cevap-
39- Personel değildir – Geçici İşçi
40- Geçici hükümet – Güvenoyu almak zorunda değil
41- Devletleştirme – idari bir karardır
42- Tutuklama kişinin yokluğunda verilemez sorusu – cevap
43- Devlet Denetleme Kurulu – Cumhurbaşkanına bağlı
44- anayasa yargı – itiraz yolu
45- Ne zaman? – Yarın akşam buluşacağız
46- Milletvekili – tüm halkı temsil eder
47- Anlaşma falan olan – Milletlerarası
48- Doktor narkoz öldürme suçu – silahla vuran sorumlu kasten
49- Hangisi disiplin cezası değildir – Görevden uzaklaştırma
50- Gereksiz kelepçe takma – Aşağılayıcı
51- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi : Cumhurbaşkanı
52- Soruşturma sorusu – Cevap
53- Gözaltı boşluk olan – 24- 12- 3 gün
54- Çocuk kelepçe – Takılabilir
55- Rütbe terfide değerlendirme – Tarih-performans-başarı belgesi-sicil
56- Deprem olup düşme – Mücbir sebep
57- Kanun numarası – 2911
58- Tekin Hayri Sorusu – Cevap
59- Haksız tahrik sorusu – Cevap
60- Ekipteki memurlara – Zincirleme suç
61- Başkanlık sistemi sorusu – Cevap
62- Kadına şiddet birimi – Asayiş daire başkanlığı
63- Keşif – Kolluk Amiri
64- İdari yaptırım – belediye encümeni
65- Yetki sorusu – Devredilemez olması
66- Sivastan sonra – Batı Anadolu-Trakya
67- Aihm başvuru şartları – Cevap
68- xyz hırsızlık konusu – Cevap
69- Yetki genişliği – İller
70- Amirin arma emri – Konusu Suç
71- İnsan hakkı ihlali – Meşru savunma
72- Merkeze yardımcı kurum – Cevap
73- Fonksiyon gaspı – Cevap
74- Demokrasi sınırsız hak
75- Kapının çilingirle açılması – görevin ifası
76- Özel Güvenlik Kanunun İdari Para Cezası – Güvenliği başka işte çalıştırma
77- Devir teslim sorumluluğunu – 3 yıl memur olamaz
78- Küfre karşı silah kullanma – Ani kast
79- Polis disiplin – Cevap
80- Kolluk amiri kadın korumada – Geçici barınma temini
81- Birleşme – Milli Beraberlik
82- Sarhoşluk – Rahatsızlık vermemesi
83- Devletleştirme – Sanayi
84- Gözaltı itirazı – Cevap
85- Hakimin görevsizliği – İtiraz edilemez
86- Geriye yürüme – Geri Alma
87- Cezai sorumluluk meclisli soru – Meclis Soruşturması
88- Rusların Osmanlıya Savaşı – Cevap
89- Uluslararasıısoru – Cevap
90- İdarenin doğrudan müdahalesine kapalı – cevap
91- Tarih sorusu – Yalnız 4
92- Erzurum da halkın organize olması – Ermeniler
93- Temel haklar – yaşam hakkı
94- Şikayetle ilgili soru – Cevap
95- Yanlış isimle yakalama – Cevap
96- Ölçülülük olan soru – Cevap
97- Polis Kimlik İbrazı
98- Bilgi alma
99- Merkezi idarenin yardımcı kuruluşlarından olmayan – yargıtay

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı