Bilgi

2019 ALES Konu Dağılımı (Sınav Kapsamı)


Herkese Merhaba. Bu yazımızda sizlere en son güncellenen ÖSYM kılavuzuna bağlı olarak “2019 ALES Konu Dağılımı ve Soru Sayısı” konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

Öncelikle bir kaç kez ALES’e girmiş olan biri olarak size bu yazımızda faydalı olabileceğini düşündüğüm 2019 ALES Konusunda kısaca bilgi verelim. Aşağıda Liste halinde verdiğim konular önceki yıllara ait konular olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ancak her sene genellikle kapsam aynı şekilde olduğunu söyleyebilirim. Sınav olabildiğine kolay olmasına rağmen HIZ ve PRATİKLİK sınav sonucunuzu belirleyen en önemli etmen. Konular daha çok lise düzeyinde ortalama bilgi konularını kapsayan mantık problemlerini kapsıyor. Özellikle matematik soruları tamamen kalem oynatmaya ve hesaplamaya bağlı olarak soruları oluşturuyor.

Sınav hakkına biraz bilgi vermek gerekirse adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde olup sınav sadece Türkçe olacaktır.

2019 ALES Sayısal bölümde 50 ve Sözel bölümde 50 soru olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapılan yeni değişiklikle yılda 3 kez yapılacak. (Kaynak: Tıkla)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

2019 ALES’te sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşmaktadır. Sözel Testi ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşmaktadır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav içeriği Türkçe olacaktır. 2019 ALES süresi 150 dakikadır. Önceki yıllara ait soruları bilgisayarınıza indirmek veya incelemek için lütfen burayı klikleyiniz.

2019 ALES Konu Dağılımı (Sınav Kapsamı)

2019 ALES Türkçe Konuları

 • Cümlede Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Paragraf
 • Anlatım Bozuklukları
 • Anlatım Biçimleri
 • Sözel Mantık

2019 ALES Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Asal Çarpanlar,
 • Ebob-Ekok
 • Rasyonel Sayılar
 • Çözümleme
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Sıralama
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 • Sayı ve Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Denklemler
 • Oran-Orantı
 • Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi ve Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Kümeler
 • İşlem
 • Olasılık ve Kombinasyon
 • Sayısal Mantık

2019 ALES Geometri Konuları

 • Üçgende Açılar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
 • Üçgende Uzunluk ve Alan
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

2019 ALES Sınav Tarihleri ve Saatleri

 • ALES/1 (İlkbahar) Sınav Tarihi: Henüz Belirlenmedi
 • ALES/1 (İlkbahar) Başvuru Tarihleri: Henüz Belirlenmedi
 • (Ücret ödeme için son gün, Henüz Belirlenmedi)

———————————————–

 • ALES/2 Sınav Tarihi: Henüz Belirlenmedi
 • ALES/2 Başvuru Tarihleri: Henüz Belirlenmedi
 • (Ücret ödeme için son gün, Henüz Belirlenmedi)

———————————————–

 • ALES/3 (Sonbahar) Sınav Tarihi: Henüz Belirlenmedi
 • ALES/3 (Sonbahar) Başvuru Tarihleri: Henüz Belirlenmedi
 • (Ücret ödeme için son gün, Henüz Belirlenmedi)

———————————————–

 • Sınav Saati: 10:15
 • Sınav Süresi: 150 Dakika
 • Soru Sayısı: 100
 • Sınav Ücreti: 100 TL (Şimdilik Tahmini)

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı