Bilgi

6 Köşeli Yıldız Sembolü ve Bilinmeyenleri


Davut’un Yıldızı ve Pentagram üçgenleri arasındaki fark, her zaman dünya çapında insanlar için bir kafa karışıklığı noktası olmuştur. Her iki sembol de antik çağlardan beri bizimle birlikte mevcuttur. Ancak pek çok insan bu sembollerin anlamını ve önemini bilmiyordu. Farklı ülkeler de 6 köşeli yıldız sembolü bayrakları ve işaretleri için kullanmaktadır. Pentagram üçgeniyle karıştırılmaması için aralarındaki farkın bilinmesi gerekir.

Davut’un Yıldızı Nedir?

Altı köşeli Davut Yıldızı Yahudi sembolüdür. Yahudi halkı ve Yahudilik için önemlidir. İşaret, üst üste binmiş iki yıldıza benzer. 6 köşeli yıldız anlamını öğrenmeyi düşünürseniz eski Yahudi kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

17. yüzyılda, Viyana’nın Yahudi kısmı bir işaret ile belirlendi ve ülkenin geri kalanından ayrıldı. Davut Yıldızı, Yahudi halkının cemaatlerini kurduğu tüm ülkelerde sinagog mimarisinin önemli bir parçası haline geldi. Davut Yıldızı’nın gerçek anlamı henüz kesin değildir. Orta çağ Yahudi Kutsal Kitaplarından biri, Yıldız’ın altı noktasının yedinci Kadın Tanrıça Sefirah ile birlikte erkek Tanrı’nın altı özelliğini tanımladığını açıklar.

Bu sembolün modern versiyonu anlamını filozof Franz Rosenzweig‘den almıştır. İki iç içe geçmiş üçgeni yaratılışın, vahiyin ve kurtuluşun temsili olarak tanımlar. İkinci Yıldız’ın köşeleri ise insanı, dünyayı ve Tanrı’yı ​​temsil eder.

Günümüzde Davut Yıldızı İsrail bayraklarında, Yahudi ve İsrail kurumlarında, sinagoglarda, Yahudi dini nesnelerinde ve sembollerinde, mücevher tasarımlarında kullanılmaktadır. Bazı insanlar ayrıca vücutlarına geçici ya da kalıcı bir dövme olarak Davut Yıldızı’nı yaparlar.

Pentagram Nedir?

Pentagram üçgenleri ise genellikle Satanizmin bir sembolü olarak temsil edilir. Tarihsel olarak okullarda yasaklanmıştır. Pentagram’ın gerçek anlamı hakkında farklı infografikler, memler ve makaleler bulunmaktadır.

15. yüzyılda bir okültist olan Heinrich Cornelius Agrippa, sihirli sembolü popüler hale getirdi ve sembolün ateş, su, toprak, hava ve fikir içeren beş elementi temsil ettiğini söyledi. Pek çok okültistin göre Pentagram beş insan vücudunu temsil eder: iki bacak, iki el ve bir kafa. Ancak ters çevrilmiş pentagramın anlamı Hıristiyanlıktaki şeytanla ilgilidir. Yanlış ve doğru beşgen tartışması arasındaki ayrım, batı toplumunda hala mevcuttur. Davut’un Yıldızı amblemi gibi, pentagram amblemi de sanatta, mücevherlerde ve dövme olarak kalıcı veya geçici olarak görünür.

6 Köşeli Yıldız Sembolünün Tarihi

Altı köşeli yıldız, İbranice’de Davut’un kalkanı veya Magen David’in kalkanı olarak da bilinir. Davut Yıldızı’nın kökeni İncil veya Talmud‘a kadar gitmez. Ancak Tarihçiler tarafından yapılan birçok araştırmaya göre Yıldız, Kral Davut’un kalkanının şekline benzemektedir. Davut Yıldızı’nın kökeni hakkında hiçbir şey kesin olarak doğrulanamaz fakat bu konu ile ilgili farklı makaleler yazılmıştır.

İlk kullanım, Kutsal Roma İmparatoru ve Bohemya Kralı IV.Charles‘ın Çek Yahudilerine Davut Yıldızı’nın yer aldığı bayrakları kullanma yetkisi vermesiyle başlatılmıştır. Böylece Prag’daki Yahudi cemaati bu sembolün ilk kullanıcısı olmuştur.

Davut Yıldızı aynı zamanda Nazi işgali altındaki Avrupa’da Yahudilerin Davut Yıldızı’nda Jude yazılı sarı rozeti takmaya zorlandıkları en karanlık saati temsil eder. Bu da 6 köşeli yıldız sembolünün bilinmeyenleri arasında yer alan bilgilerdendir. 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması, Davut Yıldızı ambleminin nihai kullanımına yol açmıştır. Yüzyıllar süren resmi olmayan Yahudi sembolünden sonra, 6 köşeli yıldı İsrail bayrağındaki iki mavi çizgi arasına gömülüdür.

Davut’un Yıldızı ve Haç

Pek çok okültiste göre, Haçlı Davut Yıldızı‘nın sembolü yaşayan bir inançtır. İbrahim, İssac ve Yakup’un Tanrısına olan güveni gösterir. Davut Yıldızı’nın amblemi ve bir haç birçok farklı alanda kullanılır.

Sırasıyla Yahudileri ve Yahudi olmayanları, eski ve yeni vasiyetleri, Yahudiliği ve Hıristiyanlığı temsil ederler. Bu semboller sinagoglarda ve kiliselerde, Yahudi kutsal kitaplarında ve Hıristiyan kutsal kitaplarında, ülke bayraklarında, sanatta, edebiyatta, takı tasarımlarında ve farklı birçok alanda görülebilir. Çünkü yüzyıllar boyunca, bu iki sembol tek tanrılı inancın iki ucunu temsil etmiştir. Hıristiyanlık, Yahudiliği başarısız olan eski bir antlaşma olarak gördü. Ayrıca yalnızca acı ve üzüntü dolu bir hayat yaşamaya yetkili bir inanç düşmanı olduğunu düşündürdü. Aynı zamanda, Hristiyanlık gelişen yeni bir antlaşmaydı.

Yahudiler için haç, yaşamlarına yönelik sürekli bir tehdit olarak anlaşılıyordur. Yahudi nefretini, dinsel ve ırksal temelde devam eden zulmü, pogromları ve Yahudilere karşı sonsuz ölümcül kampanyaları sembolize ediyordu. Holokost, Hristiyanlığın Yahudiliğe karşı tutumunun korkunç doruk noktasıydı. Aynı zamanda altı köşeli yıldız sembolü karşısında yürütülen savaşta haç önemli bir yer tutuyordu.

Yahudilerin öldürülmesi, 2.Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki bazı ülkelerde cinayeti görmezden gelinmesi ve daha kötüsü cinayete teşvik edilmesi haçın himayesinde devam ettirildi. II. Dünya Savaşı’ndan bu yana bu durum, özellikle Amerika Birleşik Devletleri‘nde ve baskın Hıristiyanlığın Evanjelik Hıristiyanlık olduğu ülkelerde dramatik bir şekilde düzelmeye başladı. Bu yerlerde, Hıristiyanlığın Yahudileri dönüştürmek için içkin arzusuna rağmen, Davut Yıldızı ve Haç arasındaki ilişki, sağlam bir destek ve dostluk ilişkisi haline geldi.

Altı Köşeli Yıldız Neyi Sembolize Ediyor?

Altı köşeli yıldızın tüm dinlerde belirli bir anlamı vardır. Dolayısıyla sembolün yalnızca Yahudiliği temsil ettiği söylenemez. Budizm ve Hinduizm gibi diğer dinler de belirli anlamları temsil etmek ve sembolize etmek için altı köşeli yıldızlar kullanılmıştır.

Müslümanlar ayrıca İslam’ın kiracılarını sembolize etmek için Altı köşeli yıldız sembolünü kullandılar. Ancak şu anda altı köşeli yıldız çoğunlukla Yahudilik bağlamında kullanılmaktadır.

6 köşeli yıldız sembolü, İslam’da Hz. Süleyman’ın mührü anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu sembole Osmanlı Devletinde oldukça değer verilerek eski zamanlarda padişahların kıyafetlerinde dahi bu sembol kullanılmış bulunmaktadır.

İslamda Mühr-ü Süleyman yani Süleyman’ın mührü olan bu sembol, Hz.Süleyman’ın yüzüğündeki semboldür. Bu sembol Hz. Süleyman’ın yüzüğünün üst kısmına yer alarak bu peygamber bu yüzük sayesinde tarihte dünyaya hükmetmiştir. Mühr-ü Süleyman, Allah’ın CELÂL ve CEMÂL sıfatları anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda Hz. Süleyman’ın bu yüzük sayesinde hayvanlarla konuştuğu da söylenmektedir.

Ayrıca Karamanoğlu Beyliğinin bayrağında da bu sembol kullanılmıştır. Bu beyliğin bayrağında 6 köşeli yıldız sembolü yer almıştır. Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin ardından kurulan Karaman merkezli beyliktir ve 13. Yüzyılda Anadolu’nun en güçlü beyliği olarak gösterilmektedir. Bunun dışında Teke Beyliğinin Sancağında da bu sembol kullanılmıştır. Bu beylik Akdeniz bölgesinde hüküm sürmüş ve sembolde her köşenin üzerine bir hilal koyularak İslam boyları ve dini simgelenmiştir. Candaroğlu beyliğinin sancağında da bu sembol kullanılmış durumdadır.

1 Yorum

1 Yorum

  1. can

    29 Mart 2023 at 00:14

    rezililik bilgisizlik😁😁

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı