Bilgi

Ağustos Böcekleri ve İlginç Özellikleri


Ağustos böcekleri, Hemiptera (gerçek böcekler) sırasındaki böceklerin bir süper ailesi olan Cicadoidea‘dır. Bunlar, yaprak zararlıları ve kurbağa böcekleri gibi daha küçük zıplayan böceklerle birlikte Auchenorrhyncha alt takımındadır. Üst aile, Avustralya’da iki türe sahip Tettigarctidae ve dünyanın dört bir yanından tarif edilen 3.000’den fazla türe sahip Cicadidae olmak üzere iki aileye ayrılır; birçok ağustos böceği türü tarifsiz kalmaktadır.

Ağustos Böceklerinin Özellikleri

Ağustos böceklerinin birbirinden ayrı belirgin gözleri vardır. Ayrıca kısa antenleri ile zarımsı ön kanatları bulunur. Çoğu türünde davul benzeri timballerin hızlı bükülmesi ve çözülmesiyle üretilen olağanüstü yüksek sesli bir şarkıları vardır. Bilinen en eski ateş böceği fosili Üst Permiyen döneminde ortaya çıkmıştır. Çeşitli özellikleri vardır. Ağustos böceklerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Mevcut olan türler, ılıman ve tropikal iklimlerde dünyanın her yerinde görülür.
  • Genellikle ağaçlarda yaşarlar.
  • Ksilem dokusundan elde edilen sulu özlerle beslenirler ve yumurtalarını kabuktaki bir yarıkta bırakırlar.

Ağustosböceklerinin çoğunun özelliği net olarak bilinmemektedir. Türlerin büyük çoğunluğu yetişkin olarak gün boyunca aktiftir. Bazıları gün doğarken veya alacakaranlıkta şarkı söyler gibi ses çıkarırlar. Sadece nadir bulunan birkaç türün gece sesler çıkardığı bilinmektedir.

Yeraltı Perisi: Ağustos Böceği

Bir cins olarak periyodik ağustos böcekleri yaşamlarının çoğunu yer altı perileri olarak geçirirler. Ancak 13 veya 17 yıl sonra ortaya çıkarlar. Ortaya çıkışlarının alışılmadık süresi ve zamanlaması hem onları daha az güvenilir bir av haline getirir hem de avlanma nedeniyle kaybedilen ağustosböceği sayısını azaltabilir. Bir tür hayatta kalmalarını tehdit edecek kadar sayılarını kaybetmeden önce kalan yırtıcıları doyuracak kadar büyük sayılarda ortaya çıkarlar.

Yıllık ağustosböcekleri, her yıl ortaya çıkan türlerdir. Bu ağustosböcekleri, yer altı larvaları olarak bir ila dokuz veya daha fazla yıl arasında değişebilen yaşam döngülerine sahip olsalar da yetişkin olarak yer üstünde ortaya çıkmaları senkronize değildir. Tüm bu nedenlerden ötürü her türe ait bazı üyeler her yıl ortaya çıkmaktadır.

En az 3000 ağustos böceği türü, çoğunluğu tropik bölgelerde olmak üzere dünya çapında dağılmıştır. Çoğu cinsi tek bir biyocoğrafik bölgede görülür. Ağustos böceklerinin türleri çeşitli bölgelere dağılmıştır:

  • Avustralya ve Yeni Zelanda’da tanımlanmış birkaç yüz,
  • Güney Afrika’da yaklaşık 150,
  • Meksika’nın kuzeyindeki Amerika’da 170’ten fazla,
  • Latin Amerika’da en az 800,
  • Güneydoğu Asya’da ve 200’den fazla,
  • Palaearctic’te yaklaşık 100 tür bulunur. Güney Avrupa’da birkaç tür bulunurken İngiltere’de tek bir tür bilinir. Pek çok ağustos böceği türü ise tanımlamayı beklemektedir.

Edebiyatta Ağustos Böceklerinin İlginçlikleri

Ağustos böcekleri, Homeros’un İlyada’sından beri edebiyatta yer almaktadır. Çin Shang hanedanının sanatında motifler olarak yine ağustos böceği görülmektedir. Ayrıca efsanelerde ve folklorda kaygısız yaşam ve ölümsüzlüğün sembolleri olarak ağustos böceğinin ilginç özellikleri kullanılmıştır. Bu canlılar Hesiod’s Shield (ll.393-394) ‘de de anlatılmaktadır. Sesleri darılar ilk olgunlaştığında şarkı söyler. Ağustos böcekleri, Çin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde insanlar tarafından yenilmektedir.

Tanrıça Afrodit, Afrodit’e Homeros İlahisinde, şafak tanrıçası Eos’un Zeus’tan sevgilisi Tithonus’un sonsuza dek ölümsüz olarak yaşamasına izin vermesini istemiştir.  Zeus onun isteğini kabul etti. Ancak Eos ondan Tithonus’u yaşlanmayacak hale getirmesini istemeyi unuttu. Bu nedenle Tithonus asla ölmedi ama yaşlandı. Sonunda o kadar küçüldü ve büzüldü ki ilk ağustos böceği oldu. Yunanlılar ayrıca arp üzerinde oturan bir ağustos böceği müziğinin bir amblemi olarak kullandılar.

Ağustos Böceklerinde Yaşam Döngüsü

Bazı ağustosböceği türlerinde, erkekler tek bir yerde kalır. Dişileri yanlarına çekmeye çağırır. Bazen birkaç erkek toplanır ve koro halinde dişileri çağırırlar. Bazı türlerde erkekler genellikle dişileri ararken daha sessiz çağrılarda bulunur. Çiftleşmeden sonra dişi böcek yumurtalarını bıraktığı bir dalın kabuğunu keser. Yumurtalar çatladığı zaman yeni çıkan nimfler yere düşerek yuva yapar. Ağustos böceği yaşam döngüsü iki ila beş yıl sürmektedir. Kuzey Amerika cinsi Magicicada gibi bazı türlerin yaşam döngüsü ise daha uzundur.

Bu türler ya 17’ya da 13 yıllık bir yaşam döngüsünden geçen bir dizi farklı “kuluçka” ya sahiptir. Uzun yaşam döngüleri, ağustos böceği öldürücü yaban arısı ve peygamber devesi gibi avcılara bir yanıt olarak gelişmiş olabilir. Alternatif bir hipotez ise bu uzun yaşam döngülerinin buzul çağları boyunca soğuk dönemlerin üstesinden gelmek için evrimleştiğidir.

Mitoloji ve Folklorda Ateş Böcekleri

Ağustos böcekleri para olarak ve halk hekimliğinde kullanılmaktadır. Ayrıca hava durumunu tahmin etmek için de bu böceklerden yardım alınır. Çin’de şarkı söylemek ve dünya çapında folklor ve mitlerde ağustos böcekleri kullanılmıştır. Fransa’da ise ağustos böceği Provence folklorunu ve Akdeniz şehirlerini temsil eder.

Ağustos böceği, klasik antik çağlardan beri ilgisizliği temsil etmektedir. Jean de La Fontaine, Les fables de La Fontaine masal koleksiyonuna Aesop’un masallarından birine dayanan Ağustos Böceği ve Karınca öyküsüyle başlamıştır. Öyküde, ağustos böceği yazı şarkı söyleyerek geçirir, karınca ise yiyeceklerini saklar ve hava acıya döndüğünde kendini yiyeceksiz bulur.

Ağustos böceği, Çin geleneğinde yeniden doğuşu ve ölümsüzlüğü sembolize eder. “Otuz Altı Stratagems” adlı Çince denemede “Altın Ağustos Böceği Derisini Dökmek İçin” ifadesi düşmanları kandırmak için bir yem kullanmanın şiirsel adıdır.

Japonya‘da ağustos böceği yaz sezonuyla ilişkilendirilir. Birçok Japon için ağustos böceği ilk şarkıları duyulana kadar yaz resmi olarak başlamamış kabul edilir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı