Bilim ve Teknoloji

ALES Olmadan Tezsiz Yüksek Lisans


Tezsiz yüksek lisans programları için ALES’e girme şartı  kaldırıldı. Böylece Tessiz Yüksek Lisans yapmak daha kolay geldi. Üniversitelerde ALES Puanı olmadan (ALES Sınavına girmeden) Tezsiz Yüksek Lisans yapabilirsiniz. Tezli yüksek lisans programlarına başvurusu yapmak içinse ALES sınavına girip belirli bir puan almış olmak ve başvuru yapılan programın şartlarını yerine getirmek gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans için artık ales şartı aranmamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim’de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Kaynak:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksek_lisans

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı