Bilgi

Antropoloji Nedir? Neyi İnceler? Alt Dalları Nelerdir?


Antropoloji, geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur. Bu bilim, insanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya; insanlığın başlangıcından beri toplulukların çeşitli koşullara nasıl uyarlandığını, bu uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini, çeşitli küresel olayların nasıl dönüştüğünü görmeye ve göstermeye çalışır.

İki anlamda holistiktir (bütünsel ve inanılır), tüm zamanlarda yaşamış olan veya yaşayan tüm insanlara ilişkindir ve insanlığın tüm boyutlarını kapsar. Prensipte, tüm toplulukların tüm kurumlarıyla ilgilenir. Antropoloji özellikle kültürel görecelilik, bağlamın derinlemesine incelenmesi ve kültürler-arası karşılaştırmalara verdiği önem ile diğer sosyal disiplinlerden ayrılır. Antropoloji yöntem bilimsel açıdan çok zengindir ve hem nitel metotları hem de nicel metotları kullanır. Antropoloji disiplinin tarihinde etnografiler önemli bir yer tutmuş ve bir anlamda odağı oluşturmuştur. Bununla birlikte özellikle 20. yüzyıl’da etnografik çalışmaların ve etnografik ilgi odaklarının farklı antropoloji alt dallarında farklı eğilimler gösterdiği görülebilir. Örneğin tıbbî antropoloji’de 20. yüzyılın ortalarında çalışma odaklarında küçük topluluklardan, modern Batı toplumlarına doğru bir kayış olmuştur.

Aşağıda liste halinde antropoloji biliminin birlikte çalıştığı, zaman zaman içinde yer aldığı alanlar ve kendi alt alanları sıralanmıştır:

 • Adli Antropoloji
 • Biyolojik Antropoloji
 • Dil Antropolojisi
 • Paleoetnobotanik
 • Paleopatoloji
 • Tıbbî Antropoloji
 • Primatoloji
 • Paleoantropoloji
 • Osteoloji
 • Kültürel Antropoloji (ayrıca Sosyal Antropoloji)
  • Sanat Antropolojisi
  • Hukuk Antropolojisi
  • Din Antropolojisi
  • Uygulamalı Antropoloji
  • Kültürler-arası çalışmalar
  • Siber Antropoloji
  • Gelişim Antropolojisi
  • Çevresel Antropoloji
  • İktisadi Antropoloji
  • Ekolojik Antropoloji
  • Etnografi
  • Etnomüzikoloji
  • Feminist Antropoloji
  • Tıbbî Antropoloji
  • Psikolojik Antropoloji
  • Siyasi Antropoloji
  • Kamu Antropolojisi
  • Sembolik Antropoloji(veya Semboller/Simgeler Antropolojisi)
  • Görsel Antropoloji
 • Lengüistik Antropoloji(yani Dilsel Antropoloji)
  • Senkronik Lengüistik (Eşzamanlı Dilbilim veya Eşsüremli Dilbilim)
  • Diyakronik Lengüistik (Artsüremli Dilbilim)
  • Etnolengüistik
  • Sosyolengüistik
 • Arkeoloji
  • Tropoloji* (Müzik Eşliğinde Olan Bilim Dalı)

Kaynak: http://www.wiki-zero.com/

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı