Bilgi

Asfaltit Nedir?


Kalori değeri yüksek, külünde nadir mineraller bulunan, işlendiğinde değişik yüzdelerde gaz elde edilen değerli bir termik kaynaktır. Asfaltik maddeler asfaltik petrolün doğal artıklarıdır. Yada başka bir deyimle petrolün tektonik hareketler sonucu kendi yatağından ayrılarak çevredeki yarık ve çatlaklarda yerleşmesinin sonucu oluşan maddelerdir. Bunların yatakları­ nın birincil ya da ikincil olabildiği şeklinde bir görüş de vardır. Ayrıca bunlar herhangi bir şekilde mineral bir madde ile birleşmiş veya kimyasal bir değişikliğe uğramış olabilirler. Burada zaman, ısı, basınç ve karmaşık kimyasal reaksiyonlarla belli bir metamorfizmaya uğramışlık sozkonusu olabilir.

Ülkemizde Şırnak ve Silopi havzalarında 82 milyon ton asfaltit rezervi tespit edilmiştir. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, bölgedeki asfaltiti kullanarak 20 yıl süreyle elektrik enerjisi üretmek için 110 megawat kurulu güçte yeni bir santral kurulmaktadır.

1 Yorum

1 Yorum

  1. Mehmet Olgun

    14 Aralık 2019 at 15:54

    Çok bitkili alanda olsaydı fosil yakacak kömür olurdu.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı