Bilgi

Babası Hapiste Olan Polis Olabilir mi?


Merhaba Arkadaşlar; Bu yazımızda “Babası hapiste olan polis olabilir mi?” sorusuna cevap vereceğiz.

Arkadaşlar bunun cevabı EVET yani Polis olabilir. Kişinin babası, annesi, kardeşi vs. işledikleri bir suçtan dolayı “polis olmasına” engel değildir. Kanunda cezaların şahsiliği ilkesi bulunur. Cezanın şahsiliği ilkesi, temel olarak kanunda suç karşılığı olarak öngörülmüş bulunan cezanın sadece suçun failine verilmesini, yalnızca suçun failinin cezadan etkilenmesini ifade eder. Cezalandırmanın temel prensiplerinden olan bu ilke, insanlığın gelişiminin bir sonucudur.

Anayasamızın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Ceza sorumluluğu şahsidir” düzenlemesi, Türk Ceza Hukuku’nda cezaların şahsiliği ilkesinin kabul edildiğini göstermektedir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmında yer alan 20. maddede “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” şeklindeki hükümle de anayasada yer alan düzenleme yinelenmiştir. Cezanın şahsiliği ilkesi uluslararası metinlerde de kabul edilmiştir.

Sonuç olarak ilişkili olmadığınız bir suçtan dolayı ailenizdeki bir birey suç işlemişse veya hapiste ise yine de polis olma ihtimaliniz var. Tabi aile bireyleri veya aile tarafından işlenen suçların türü de oldukça önemlidir.  Örneğin; babanız istemeyerek gerçekleştirdiği taksirli bir suçtan dolayı ceza almışsa bir sorun olmayabilir ancak aynı evde ikamet ettiğiniz babanız organize bir çetenin lideri olarak hapiste ise bu sorun olacaktır.

Yine de tüm bu işlemler için aşmanız gereken bir nokta bulunuyor. Polislik mesleğindeki güvenlik soruşturması da tıpkı diğer devlet memurlarına uygulandığı gibi mesleğe girişte belirli bir aşamaya gelen aday polislere son aşama olarak uygulanan ve özel bir prosedürü olan araştırmaya verilen isimdir.

PAEM, PMYO, POMEM gibi Polis Akademisi’ne bağlı okullarda eğitim-öğretim başlamadan ve başladıktan sonra eğitim süresince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaktadır. Polislik mesleği kolluk kuvvetlerinin başında yer alan ve halkın güvenliğini sağlama açısından önemli bir yere sahip olan bir meslek grubudur. Dolayısıyla bu mesleğe tabi kişilerin kamu güvenliğini sarsacak nitelikte tahkikatları veya genel güvenlik algısını sarsacak boyutta geçmişlerinin olması kamu idaresi tarafından bu şahısların tercih edilmemesi için yeterli ve geçerlidir. Polislik güvenlik soruşturması da tam olarak bu nedenle yapılmaktadır.

Özellikle polis alımlarında KPSS, Fiziksel Yeterlilik (Spor) ve Mülakatı geçtikten sonraki süreçte uzun süre beklemelerinin nedeni ise kuşkusuz adayların güvenlik soruşturmasının biraz uzun sürmesidir. Bu aşamada adayların neredeyse her şeyi araştırılıyor. En ufak bir sorun elenmelerine neden olabilmektedir.

Eğer ailenizden biri sabıkalı, hapiste veya herhangi bir suçtan dolayı hapis yatmışsa ise işlenen suçların türü elbette ki önemli olacaktır. Şunu da belirtelim polis alımlarında genel olarak adayın kendisine evli ise eşine bakılmaktadır. Aile üyeleri hakkında net bir açıklama yapılmamıştır.

Bekçiler, polisler, askerler veya diğer kamu çalışanları da Devlet Memurları Kanunu’na tabii olmaktadır. Devlet memuru olmaya engel olacak suçlar net bir şekilde belirtilmiştir.

Buna göre;

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlemek.
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme.
 • Devletin güvenliği ve milli güvenliği tehdit edecek bir suç işlemek.
 • Dolandırıcılık.
 • Güveni kötüye kullanma.
 • Hırsızlık.
 • Hileli iflas.
 • İhaleye fesat karıştırma.
 • İrtikap.
 • Kaçakçılık.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla hapis cezası almak.
 • Rüşvet.
 • Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı