Bilgi

Bireyin Sorumlulukları Nelerdir?


Merhaba Arkadaşlar. Bu yazımızda sizlere “Bireyin Sorumlulukları Nelerdir?” sorusuna maddeler halinde cevap vermeye çalışacağız.

Bireyin Sorumlulukları Nelerdir?

İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz.

Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:

1- Topluma karşı sorumluluklarımızın başında, birbirimizi sevmek ve karşılıklı haklarımıza saygı göstermek gelmektedir.

2- Toplumsal görevlerimizden biri de iyilikte yardımlaşmak, muhtaçlara yardım elini uzatmaktır.

3- İmkân ve olanaklar ihtiyaca göre en uygun bir şekilde kullanılmalı, ahlaki ölçülere göre gereken yerlere, gerektiği kadar harcanmalıdır. Bunların toplumun zararına kullanılması; harcamada lüks ve israftan kaçınılmalıdır.

4- Çalışmak, üretmek ve kazanmak bireysel bir hak olduğu gibi, aynı zamanda kendimize, ailemize ve topluma karşı bir vazifedir. Kendimizin ve bakmakla yükümlü olduğumuz aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yakınlarımıza ve topluma yük olmamak için çalışmak sosyal görevlerimiz arasındadır.

5- Toplumsal görevlerimizden bir diğeri, kamu mallarını korumak, haksız yollarla bunları elde etmeye çalışmamaktır. Bu haklar, af, sulh gibi bir yolla ıskat edilemez, kaldırılamaz veya değiştirilemez. Toplumda bütün fertlerin, bu hakları koruma, kollama hak ve sorumluluğu vardır.

Bunların dışında bireyin vatandaşlık görevleri/sorumlulukları da vardır. Bunlar;

Vatandaş Olma Bilinci: Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri

 • Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış
 • Vatandaş olarak; haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
 • Yasalara titizlikle
 • Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil barıştan yana
 • Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.

Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları

 • Seçme ve Seçilme Hakkı
 • Vergi Vermek
 • Askerlik Yapmak
 • Kanun ve Kurallara Saygılı Olmak

Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

1- Yönetim; dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

2- Devlet ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni dışta bağımsızlığı koruyamaz.

3- Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.

4- Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kişi ve gruplara ayrıcalık tanınır.

 • Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil duygu ülkü tarih kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.
 • Vatan: Bir milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.
 • Vatandaş: Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı devlete bağlı bireylere denir. Vatandaşlık önemli ve kutsal bir bağdır.

Vatandaşlık Hak ve Görevleri

Vatandaşlık hak ve görevleri dörde ayrılır.

1-Seçme ve Seçilme Hakkı

Milletvekili, muhtar, belediye başkanı ve diğer temsilcilerin katıldığı seçme işine seçim denir. 18 Yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı seçme hakkına sahiptir. Seçimlere katılmak bireylerin hakkıdır.

2-Kanunlara (Yasalara) Uymak

Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar. Aile, okul ve toplum kurallarına uymak bize yarar sağlar. Kanunlara uymayanlar cezalandırılır. Kanunlara uyulmadığı zaman toplumun düzeni bozulur. Kanunlara uymazsak suçlu durumuna düşeriz.

3-Vergi Vermek

Devletin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için insanlardan aldığı paraya vergi denir. Vergi paraları bize; yol, okul, hastane, köprü vs. olarak geri döner. Ülkemizdeki vergiler başlıca şunlardır: Gelir vergisi, kurum vergisi, emlak vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisi gibi türlerdir.

4-Askerlik Yapmak

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve sağlıklı olan 20 yaşındaki herkes askere gider. Yurtta ve Dünyada geleceğimizi güvence altına almak güçlü bir orduyla olur.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı