Bilgi

Böcek Yiyen Bitkiler Nelerdir? (Et Yiyen Bitkiler)


Bitkiler dünyasında özel beslenme durumu olan bazı bitkiler vardır. Bunlardan biri de böcek yiyen bitkilerdir. Bitkiler, çoğunlukla kendi hayatları için gerekli azotu topraktan alır. Ancak bazı topraklar, azot yönünden fakirdir. Bu topraklarda yaşayan bazı bitkiler, azot ihtiyacını yakaladıkları böceklerden karşılar. Bu bitkilerde, böcek yakalamak için yapılarında değişiklikler oluşmuştur. Özellikle yapraklar, üzerine konan böceğin yakalanmasını sağlayan yapılara dönüşmüştür. Bu bitkiler, azot ihtiyacını bu şekilde karşılar. Diğer gereksinimlerini ise fotosentezle karşılar.

Bu bitkiler böcek yakalayabilmek için özel ve farklı tipte yapılar kazanmıştır. Bunlar:

Drosera tipi: Drosera, etçil bitkilerde bulunan, en büyük cinslerden biri olup, 194 türden oluşur. Yaprak yüzeylerini kaplayan saplı mukoza bezleri kullanan aile Droseraceae tuzağa düşürerek, yakalar. Böcekler bitkilerdeki toprağın yoksul mineral besin takviyesi için kullanılır. Büyük boyut ve şeklinde değişiklik gösteren çeşitli türleri, Antarktika kıtasında hariç her kıtada bulunmaktadır. Drosera adı Yunanca drosos ve Latince ros solis kelimelerinin türemesiyle ortaya çıkmıştır. Uzun bir sap ucunda bulunan ve yaprağın ayasına karşılık olan kısımda, bol miktarda yapışkan başçık biçiminde bezler vardır. Yapışkan kısma konan böcek orada yapışıp kalır. Çırpındıkça sarsıntı ile yaprak kapanmaya başlar. Böcek üzerine gelen enzimler, böceğin sindirilmesini sağlar.

Dionea tipi: Sinekkapan bitkisi veya Venüs Sinek Kapanı veya Böcekkapan bitkisi (İngilizce: Venus flytrap), Dionaea muscipula familyasından, ABD’nin güneydoğusundaki sulak alanlarda yetişen, böcek ve örümcekgiller ile beslenen bir bitki. Çok yıllık bir bitki olan sinekkapan, etçil bir bitkidir. Dikenli yapraklarını kapatarak, yaprağın üzerinde bulunan avını sıkıştırır. Özel sindirici sıvı salgılayarak avını öldürür ve beş ila yirmi gün arasında sindirir. Araştırmalar sonucunda böcekkapan bitkisinde elektrik içeren bir mekanizmanın olduğu iddia edilmiştir. Bitki yapraklarının iki ucunda yer alan üçgen şeklindeki üçer tüyün, fiziksel uyarımları elektriksel uyarılara dönüştürebilme özelliği olduğu ve avın yaprak üzerindeki hareketi ile bitkinin elektrik mekanizmasını kullanarak avını yakalayabildigi saptanmıştır. Sinek Kapan bitkisi peat moss adı verilen baltık torfunda yaşar. Bu torf minerallerden arınmıştır. Bitki kökü ile alamadığı besini alabilmek için evrimleşmiş ve kapan ile avlarını yakalamaya adapte olmuştur. Bitki gereken tüm ihtiyaçlarını kapanları sayesinde almaktadır.

Nepenthes tipi: Uzak doğuda özellikle Filipinlerde yayılmış tek cins ve 120 kadar tür ihtiva eder. Suibriği (Nepenthes), Türkiye’de seralarda yetiştirilmektedir. Yaprak ayası ibrik biçimini almıştır. İbriğin uç kısmında da kapak bulunur. Böcek, bir rastlantı sonucu ibriğe girerse ibriğin ucundaki kapak kapanır. İbriğin içindeki enzimler tarafından sindirilen böcekten azot sağlanmış olur.

Baloncuk tipi: Bu tip, azotça fakir sularda yaşayan bitkilerde görülür. Bu bitkinin saplı yaprakları parçalıdır. Yaprak parçalarından bazıları, balon biçimindedir. Suda yaşayan bazı hayvanlar, suyun hareketi ile baloncuktan içeri girer.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı