Bilgi

Dört Büyük Kitap Hangileridir? Hangi Peygamberlere İndirilmiştir?


Tarih boyunca insanlığa Allah (cc) tarafından 124 bin peygamber gönderildiğine inanılmaktadır. İlk peygamber Hz. Adem (as) sonuncusu ise peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’dir. Kutsal kitabımız Kuranı Kerim’de adı geçen peygamber sayısı ise yirmi beştir. Bunlardan da çok azına kitap gönderildiğine inanılmaktadır.

Dört Büyük Kitap Hangileridir? Hangi Peygamberlere İndirilmiştir?

 • Tevrat: Musa (as) | Yahudiler (Musevilere)
 • Zebur: Davut (as) | Yahudiler (Musevilere)
 • Kuranı Kerim: Muhammed (sav) | Müslümanlar (İslamiyet)
 • İncil: İsa (as) | Hristiyanlar

Yukarıdakiler dışında az sayıda ve az sayfalarla bazı peygamberlere de suhuflar gönderilmiştir. Ancak bu suhufların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Kendilerine suhuf gönderilen peygamberler ise şunlardır.

Suhuf Gönderilen Peygamberler Hangileridir?

Ebû Zer‘den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfe göre -bugüne ulaşmamış olan bu sayfaların sayısı- 100 olup aşağıdaki peygamberlere indirilmiştir.

 • Âdem (as) Peygamber’e 10 sahife.
 • Şît (as) Peygamber’e 50 sahife.
 • İdrîs (as) Peygamber’e 30 sahife.
 • İbrâhim (as) Peygamber’e 10 sahife.

Dört Büyük Kitap Hakkında Kısa Bilgi

1- Tevrat: Tevrat, Hz. Musa (as)’a gönderilmiş ilahi bir kitaptır. Tevrat Sina Dağı’nda Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük kitaptan birincisidir. Yani ilk gönderilen kutsal kitaptır. Tevrat, Musevilik veya diğer bir ifade ile Yahudi kavminin ilk kutsal kitabıdır. Daha basit bir ifade ile Musevilik, Yahudi toplumuna gönderilmiş olan bir dindir. Yahudiler bu dinin kendilerine gelmiş özel bir din olduğunu düşünürler. Musevilik zamanla Yahudi kavmiyle özdeş hale gelmiştir. Yani, ‘Musevi’ kelimesi yerine, ‘Yahudi’ kelimesi, ‘Musevilik’ yerine, ‘Yahudilik’ kullanılmaya başlanmıştır. Musevilik “Hz. Musa (as)’in peşinden gidenler” anlamına gelir. İnandıkları tanrıya “Yehova” derler. Tevrat’ın bir diğer adı da Ahdi Atik’tir. Tevrat, kavramının anlamı kanun veya yasadır. Tevrat kendi içerisinde beş bölümden meydana gelmiştir ve “Musa’nın Beş Kitabı” olarak da bilinir. Bunlar; Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye’dir. Hz. Musa Tevrat’ta bulunan öğütleri, emir ve yasakları Yahudilere öğüt vermiştir.

2- Zebur: Zebur, Hz. Davut (as)’a gönderilmiş ilahi bir kitaptır. Zebur kelime anlamı olarak kitap manasına gelir. Zebur’da Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Günümüzde Tevrat’ın sonuna eklenmiştir. Zebur, Tevrat’tan sonra gönderilen ikinci kitaptır. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır. Zebur’un her bölümüne Mezmur denmektedir.  Musevilikte Teilim olarak anılan Zebur, Tanah‘ın bölümlerinden biridir. Musevilere göre, çoğu Hz. Davut ve Hz. Süleyman tarafından yaklaşık M.Ö. 560 yıllarında yazılmış olup, ilahi formunda 150 şiirden meydana gelmiştir. Zebur’a sonradan eklenmiş olan 151. kısım Yahudilerce kabul edilmez. Museviler tarafından dinsel törenlerde okunur (sonradan eklenen 151. kısım hariç). Ayrıca her dindar Musevi her gün bir bölümü okunmak suretiyle bir haftada tamamlanacak şekilde bu kitabı bitirir.

Hristiyanlıkta “Davud’un Mezmurları” olarak anılan Zebur, Hristiyanlarca da kutsal olarak kabul edilir ve Tanah‘taki şekliyle Kitab-ı Mukaddes’in (İncil) Eski Ahit kısmında bulunur. Zebur’a eklenmiş olan 151. Bölüm Hristiyanlarca apokrif (kitaba eklenmemiş, doğruluğu şüpheli) olarak kabul edilir. İslam’da ise Zebur’un Davut’a indirilmiş kutsal bir kitap olduğuna inanılır. İslamiyet’te Zebur’un da zamanla Tevrat ve İncil gibi metinleriyle birlikte tahrif edildiğine inanılır.

3- İncil: İncil, Hz. İsa (as)’a gönderilmiş olan ilahi kitaptır. İncil, kelime anlamı müjde, iyi haberdir. Günümüzde dört çeşit İncil vardır. Bu dört İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Yazarlarının adlarıyla anılan bu dört İncil, Yeni Ahit‘in (Ahd-i Cedit/Yeni Antlaşma) ilk dört bölümünü teşkil eder. Yeni Antlaşma 27 kitapçıktan oluşmaktadır. İnciller ise Hz. İsa’nın yaşamını anlatan ilk dört kitapçıktır. Sonraki kitapçıkların büyük bir bölümü ise Hz. İsa’nın öğrencilerinin (elçilerinin) kiliselere yazdığı mektupları içerir. Hristiyan din adamlarınca kabul edilen dört incile (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) “kanonik inciller” denir. Kilise tarafından kabul edilmeyen incillere ise “apokrif inciller” adı verilir. İncil, yazı ve yazım malzemelerinin tarihin ilk devirlerinde olmaması nedeniyle Hz. İsa (as) hayatta iken yazılmamıştır. İncil Hz. İsa (as)’dan sonra O’na inana ve Havari denilen kişiler tarafından yazılmıştır.

4- Kur’an-ı Kerim: Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed (sav)’e gönderilmiş olan en son kutsal kitaptır. Kutsal kitaplar içerisinde aslını koruyan ve kıyamete kadar koruyacak olan tek ilahi kitaptır. Kur’an-ı Kerim diğer kitaplar gibi sadece belli bir zamana, bölgeye ve millete gönderilmemiştir. O Tüm insanlığa, tüm zaman ve mekanlarda yaşayan insanlara gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Kur’an-ı Kerimde yer alan metinlerin her birine sure, sureleri oluşturan kısa veya ucun cümlelere de ayet denir. Kuranı Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır. Kur’an-ı Kerim 20 şer sayfalıklardan oluşan 30 cüz’e ayrılmıştır. Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında indirilmiştir. Tamamının indirilmesi 23 yılda tamamlanmıştır. Kur’an ayetleri esba-ı nüzul yani sure ve ayetlerin iniş sebebi doğrultusunda parça indirilmiştir.

2 Yorum

2 Yorum

 1. oktay

  6 Ocak 2020 at 20:14

  selamün aleyküm, dinler kitapları ve peygamberleri yazmışsın ya unutkanlığına geldi yada bilinçli olark sıralaman yanlış

  1 zebur
  2 tevrat
  3 incil
  4 kuran

  teşekkürler

  • Ftrx

   25 Ocak 2023 at 23:41

   Tevrat,Zebur,İncil, Kur’an diye sıralanır. Biraz araştır hemen saldırma adama

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı