Bilgi

HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) Nedir?


HPLC Nedir?

HPLC olarak adlandırılan Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (High Performance Liquid Chromatography) analitik ayırma teknikleri için en yaygın olarak kullanılan cihazlardan birisidir.

1970’lerden günümüze kadar gelen HPLC tekniği organik maddeler için saflaştırma, ayırma ve analizin vazgeçilmez cihazı olmuştur.

hplc

HPLC’nin kısımları;

Hareketli faz rezervuarı: Hareketli faz içeriği cam rezervuarda bulunur.  HPLC’de mobil faz veya çözücü, genellikle ilgili konsantrasyonları numunenin bileşimine bağlı olarak değişen polar ve polar olmayan sıvı bileşenlerden oluşan bir karışımdır.

Pompa: Hareketli fazı çözücü rezervuardan aspire eder ve onu sistemin kolonu ve dedektöründen zorlar.

Enjektör: Örnekler HPLC’ye enjeksiyon ünitesinden enjekte edilir. Enjektör tek bir enjeksiyon veya otomatik enjeksiyon sistemi olabilir.

Kolon: Kolonlar genellikle parlak paslanmaz çelikten imal edilmiş olup maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinden yararlanarak birbirlerinden ayırt edilmesini sağlar
Dedektörler: Kolondan elüe olan örnek bileşeninden alınan cevap doğrultusunda sinyallerin kromatogram üzerinde pik olarak ifade edilmesini sağlar.

Veri toplama cihazları: Dedektörden gelen sinyaller, kromatografik verilerin işlenmesi, depolanması ve tekrar işlenebilmesi özelliklerine sahip olan grafik kaydediciler üzerinden toplanabilir.

HPLC Türleri;

  1. Normal Faz (Normal Phase) HPLC
  2. Ters Faz (Reverse Phase) HPLC
  3. Boyut Dışlama (Size Exclusion) HPLC
  4. İyon Değiştirme (Ion Exchange) HPLC

HPLC bir bileşiğin çözünürlüğünü, miktarının belirlenmesini, tanımlanmasını sağlar. Ayrıca kimyasal arındırmada da kullanılır. Bunların haricinde içme sularındaki fenolik bileşiklerin saptanmasında, kan, idrarda kokain ve diğer uyuşturucu maddelerin tayinlerinde, meyve sularındaki şeker analizinde, koruyucu analizlerde, idrar analizinde, kanda antibiyotik analizinde, ilaç stabilitesini kontrol etmek için vs. birçok alanda HPLC uygulanabilir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı