Bilgi

Memurlukta Yaş Sınırı Kaçtır?


Bu makalemizde Türkiye’de memur olma yaşı ile ilgili bilgi vereceğiz. Memur olmanın yaş şartının tabanı 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınır. Fakat kaza-i rüşt kararı almak şartiyle bir meslek veya sanat okulunu bitirenler de en az 15 yaşını doldurmuş olmak şartıyla memur olabilirler.

Memur olmanın yaş şartının tavanı ise 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu nedenle 18 yaşını doldurmayanlar ve 65 yaşını dolduranlar memur olma yaş şartını taşımamaktadırlar ve memur olamazlar.

Kısaca 657 sayılı Kanunun uyarınca 65 yaşını dolduran memur olamaz. Yaş şartını haiz değildirler.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre:

Memuriyete girişte yaş:

Madde 40 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/11 md.)

Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı